Trelleborg blir ledande inom svensk vätgas

Publicerad:

Ett omfattande utvecklingsprojekt kring vätgas ska placera Trelleborgs kommun i tätposition i landet. I potten: Potentiella företagsetableringar, nya arbetstillfällen och attraherande av högre utbildning.

Vätgas är en utmärkt energibärare. Vätgaskraft kan bland annat framställas ur elektrolys av vatten med tillsats av el från exempelvis vindkraftsproduktion.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Det finns ett mycket stort internationellt intresse för utvecklande och användande av vätgas, säger Magnus Sahlin, vd för Trelleborgs Energi AB, som är ett av tre kommunägda bolag i projektet.

Trelleborg är sedan tidigare nationell nod i den europeiska vätgaskorridoren Nordic Hydrogen Corridor. Nu fortsätter satsningen på grön energi. En egen produktionsanläggning projekteras som ska göra hela kommunen självförsörjande av vätgas, kommunens fordonsflotta konverteras till den nya tekniken, och en tankstation uppförs.

– Vi visar tydligt att vi väljer väg och satsar på miljöteknik, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin. Vätgasprojektet går helt i linje med vår ambition att Trelleborgs skall vara Sveriges mest klimatsmarta kommun.

Vätgas