Trelleborgs Energi arbetar för att bidra till att göra Trelleborg till Sveriges mest klimatsmarta stad. På bilden syns affärsingenjör Fredrik Schlyter och VD Magnus Sahlin från Trelleborgs Energi på besök vid solcellsparken i Smygehamn.

Trelleborgs Energi – nytt bolag med nytt fokus och ny webbplats

Publicerad:

Från den första januari i år finns formellt det nya bolaget Trelleborgs Energi AB, som en del i det kommunala ägandet. Trelleborgs Energi samlar kommunens elnäts-, fjärrvärme- och elhandelsverksamhet i ett och samma bolag, vilket skapar flera synergieffekter.

Målsättningen är att långsiktigt kunna erbjuda lokalmarknaden en robust, trygg och leveranssäker energiförsörjning med minimal belastning på miljön. Från och med idag har bolaget också en ny webbplats, där informationen samlas för samtliga energikunder.

Satsar på hållbar energi

Det nya bolaget Trelleborgs Energi tar vidare och utvecklar det arbete som gjorts i de separata bolagen. Under de senaste åren har infrastrukturen för laddning av elbilar i kommunen byggts ut och en solcellspark har vuxit fram i Smygehamn. Detta är områden som Trelleborgs Energi kommer att fortsätta satsa på och utveckla för att göra Trelleborg till en grönare och mer hållbar plats att leva och verka på. Trelleborgs Energi arbetar för att bidra till göra Trelleborg till Sveriges mest klimatsmarta stad.

Grön vätgas

Trelleborgs Energi kommer även att stärka verksamheten och kompetensen kring energieffektivisering och grön vätgas. EU satsar 430 miljarder euro de kommande tio åren på energilösningar med vätgas, en produktion som är helt fri från utsläpp av koldioxid, om den som i Trelleborgs fall framställs med hjälp av el från sol och vind. Trelleborgs Energi leder ett kommunövergripande vätgasprojekt där möjligheten att bygga egen produktion och att sätta upp egna tankstationer i Trelleborg utreds.

En webbplats för samtliga energikunder

Nu finns samlad information om bolagets alla delar på ett och samma ställe, trelleborgsenergi.se

– Att få den nya webben på plats har varit ett prioriterat arbete för att tydligt visa upp det nya gemensamma bolaget, berättar Magnus Sahlin, VD på Trelleborgs Energi. Det kommer att underlätta för kunderna att hitta det de behöver veta inom elnäts-, fjärrvärme- och elhandelsverksamhet på samma webbplats.