Trelleborgs Energi och Adven samarbetar för hållbar tillväxt

Publicerad:

3 maj 2021 överläts fjärrvärmeproduktionen i Trelleborg till energibolaget Adven och ett långsiktigt samarbete mellan Adven och Trelleborgs Energi påbörjades. Det var i mars 2021 som bolagen ingick ett samarbetsavtal för att utveckla fjärrvärmen i den snabbt växande staden. I samband med överlåtelsen kan arbetet med att bygga ut och effektivisera fjärrvärmen ytterligare i Trelleborg ta fart.

Under överlåtelsen 3 maj som ägde rum i liten skala under rådande omständigheter, förklarade Magnus Sahlin, vd för Trelleborgs Energi hur samarbetet med Adven möjliggör hållbar tillväxt i Trelleborg.

– Genom att låta Adven sköta produktionen av all fjärrvärme i Trelleborg frigörs resurser i form av tid och pengar som vi istället kan lägga på våra nyare verksamhetsområden. I det ligger främst energieffektivisering, lokal elproduktion samt vårt stora satsningsområde vätgas, säger Magnus Sahlin.

Mikael Rubin, Kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg säger:

– Trelleborgs kommun är i ett mycket expansivt skede. De närmaste 25 åren planeras nästan 8000 bostäder att byggas över hela kommunen. I ett sådant läge är det viktigt med starka samarbetspartner som är proffs på sina respektive områden. En ytterligare bonus är att kommunkoncernen frigör nästan 150 miljoner kronor vid försäljning av produktionsanläggningar och mark. Detta gör att kommunens ekonomi efteråt står ännu starkare.

– Samarbetet med Trelleborg är ett bra exempel på vår strategi att fortsätta växa inom hållbar energi för fjärrvärme och lokala industrier säger Anders Ericsson, vd för den nya koncernen Adven/Värmevärden.

Adven/Värmevärden-koncernen driver idag 53 fjärrvärmenät i Sverige, varav flera i Skåne. Fjärrvärmeproduktionen i Trelleborg ingår därmed från och med idag i en stor portfölj av anläggningar vilket ger goda förutsättningar för utveckling och effektivisering.

– Vi ser fram emot att investera i Trelleborg och att utveckla infrastrukturen så att den stöttar stadens tillväxtplaner. Med vår kompetens och erfarenhet ska vi se till att fjärrvärmen blir så effektiv och hållbar som möjligt för invånarna i Trelleborg, säger Henrik Johansson Casimiro, vd på Adven Sverige.

Det första projektet för Adven efter övertagandet kommer bli en ny biooljepanna som ska vara i drift innan årsskiftet. Adven ska även investera i ytterligare förnybar produktionskapacitet i form av en ny fliseldad basproduktionsanläggning samt konvertera befintliga oljereservpannor. Åtgärderna kommer att göra den idag nästintill fossilfria fjärrvärmen 100% förnyelsebar och fossilfri till 2025.

Läs tidigare pressmeddelande i vårt Newsroom

Främre rad:
Erik Lundström, kommunstyrelsens vice ordförande Trelleborg
Anders Ericsson, Koncernchef Adven/Värmevärden
Magnus Sahlin, VD Trelleborgs Energi AB
Anders Henriksson, styrelseordförande Trelleborgs Energi AB
Mellanrad:
Fredrik Geijer, kommundirektör Trelleborg
Henrik Johansson-Casimiro, CEO Adven Sverige
Andreas Lindh, Advokatfirman Lindahl AB
Bakre rad:
Jimmy Nilsson, fjärrvärmechef Trelleborgs fjärrvärme AB
Maria Lilliestierna, Jurist Adven
Jonas Sjölander, Chef förvärv och strategi Värmevärden
Viktor Friberg, Advokatfirman Lindahl AB

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Henrik Johansson Casimiro vd på Adven Sverige och Magnus Sahlin, vd Trelleborgs Energi, coronasäkrar ett överlämnande av fjärrvärmeproduktionen.

Fotograf: Niclas Ingvarsson