Därför är elpriserna så höga just nu

Publicerad:

Sommaren 2021 är elpriserna mycket höga. Vad beror det på och vad gör vi som energibolag för att hjälpa dig som kund? Trelleborgs Energi gör allt vi kan för att påverka de stora skillnaderna som finns i våra områdespriser. Bland annat står vi bakom effektkommissionen som är ett upprop från Region Skåne: ”Region Skåne har tagit initiativ till en effektkommission med syfte att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering aktörerna vill att Sverige ska leda.”

Trelleborgs Energi arbetar även aktivt via Energiföretagen Sverige och försöker skapa debatt via exempelvis satsningar på förnybara lokala energilösningar såsom vätgas, samt vara med i diskussionen där det skapas tillgänglighet och prisvärdhet för alla när det kommer till energi.

Elmarknaden är en mycket rörlig marknad, speciellt i södra Sverige. Aldrig tidigare har priserna varit så höga under en sommarmånad som i juni 2021. Varför har det då blivit såhär? Det beror på en rad saker.

  • Sverige har under de senaste åren stängt ner kärnkraftverk, samtliga av dessa har legat i Södra Sverige.
  • Vi befinner oss dessutom i en period där flera av våra Kärnkraftverk tas ur bruk för att underhållas. Dessa nedstängningar planeras på så sätt att en i taget tas ur bruk för att sedan sättas in när nästa tas ur bruk osv.
  • I och med att kärnkraftreaktorerna tas ur bruk begränsas även kapaciteten att föra över kraft från norr till söder. Vilket gör att vi får importera dyr el från våra grannländer, framförallt Tyskland och Baltikum. Där produceras elen av gas och kol som är betydligt dyrare än att framställa, därav högre priser.
  • Ny elproduktion kommer från förnybara källor vilka inte är reglerbara, till skillnad från kärnkraft där du enkelt kan reglera effekten upp och ner.
  • Dessutom är elpriserna väderberoende. Lågtrycken har nu dragit förbi Skandinavien och prognoserna indikerar torrare förutsättningar kommande veckor, vilket marknaden valt att fokusera på och därmed höja sina priser då prognosen pekar på torrt, varmt och vindstilla.

Varför är då elpriserna så höga på kontinenten?

Det är framförallt gaslagersituationen som driver priserna uppåt. Det är flera faktorer som spelar in, tydligast är kanske det varma och vindfattiga vädret som präglat Europa under juni.

Ökat kylbehov i kombination med låg vindkraftsproduktion gör att en stor del av elen produceras med gas som bränsle. Priskonkurrens från Asien beträffande transporter gör att lagren fylls på extra långsamt. En ytterligare risk med det varma vädret är att vattentemperaturerna stiger. Risken är att kärnkraftsproducenter måste minska sin kapacitet när kondensen inte kan kylas på ett effektivt sätt.

Hur ser vi på vårt anvisade pris jämfört med vårt rörliga pris?

Ja, vårt rörliga pris var för första gången högre än vårt anvisade pris. Men som tidigare nämnts har priserna aldrig varit så höga under sommaren som den var under juni månad.

Har du frågor eller vill prata om ditt elavtal så hör av dig till vår Kundservice:

Telefon: 0410-73 38 00
E-post: kundservice@trelleborg.se