Trelleborgs Energi högt rankade i internationell medarbetarundersökning

Publicerad:

Vi ligger inte bara i framkant vad gäller hållbara energilösningar, vi har dessutom trevligt på jobbet! Det visar glädjande nog senaste eNPS-resultatet, som är ett internationellt mått på hur sannolikt det är att man skulle kunna rekommendera sin arbetsgivare till en vän eller bekant.

Maria Malm Skarin, marknads- och försäljningschef, och Magnus Sahlin, VD, är nöjda med resultatet i medarbetarundersökningen.

Trelleborgs Energi har ett eNPS på hela +44 som tål att jämföras med snittet för svenska arbetsgivare som ligger på runt +9. Arbetsgivare kan få ett resultat på mellan -100 till +100, där allting över +0 innebär att man har fler ambassadörer än kritiker i företaget. Detta är viktigt eftersom det finns ett tydligt samband mellan nöjda medarbetare och framgång hos en arbetsgivare. Känslan av att kunna rekommendera sin arbetsgivare till någon annan är ett kvitto på att personalen har satts i första rummet.

Så har vi lyckats uppnå ett högt resultat

Först och främst är det viktigt att understryka vilken tillgång all personal har varit. Det är fullständigt omöjligt att bedriva gott personalarbete utan varje enskild medarbetare som är med och bidrar till Trelleborgs Energi – varje dag.

En annan faktor kan vara att samtliga arbetssätt som implementerats kopplat till medarbetarundersökningen har varit grundade i tillitsbaserad styrning. Det vill säga, att medarbetarna är tillräckligt kompetenta att själva reflektera och analysera resultatet av vår medarbetarundersökning, välja fokusområden för utveckling och fördela ansvaret kopplat till åtgärder inom egna verksamheten.

Syftet är att så många beslut som möjligt som kan fattas av den enskilda medarbetaren, också ska göra det. Ett problem som är vanligt i många organisationer är att den enskilde individen känner ett avstånd från sig själv till företagsledningen, då de flesta beslut som medarbetarna har bäst koll på ändå hamnar i ledningsrummet, vilket stryper personalens möjlighet till inflytande och därmed också över sin nöjdhet som anställd.

Hur Trelleborgs Energi ska fortsätta arbeta för att vara en positiv och attraktiv arbetsplats

Vi ska fortsätta med vårt fokus på praktiska handlingar och att inte vara rädda för att prova nya metoder och arbetssätt. Men allra viktigast är att fortsätta sätta personalen i första rummet. En hög nöjdhet i dag är ingenting värt om den följs av missnöjdhet imorgon. Det finns en tydlighet i Trelleborgs Energi där personalnöjdheten som nyckeltal är likställd med kravet att leverera ett ekonomiskt resultat. Den tydligheten är viktig att bibehålla, resten sköter medarbetarna.

–  Egentligen är det ganska enkelt! Nöjda medarbetare skapar nöjda kunder som leder till långsiktigt hållbara resultat. Det avgörande är att som ledare visa tillit och våga släppa ansvaret så långt ut i organisation som möjligt, säger Magnus Sahlin, VD på Trelleborgs Energi.

Hållbara energilösningar och hållbar arbetsmiljö – båda två är lika viktiga för Trelleborgs Energi och vi är mycket stolta över vårt resultat, tack alla medarbetare!