Så enkelt blir du kund

Vi har elavtal för just ditt behov och livssituation. Oavsett om du väljer att teckna rörligt eller fast avtal, håller vi priserna så låga som möjligt utan dolda avgifter. Vår rekommendation är dock att välja det senare alternativet då våra fasta avtal historiskt sett varit billigare än de rörliga. Men vilket du än väljer ger dig 100% förnybar el.

Fast elpris

För dig som vill veta hur mycket din el kostar varje månad. Du betalar samma pris per förbrukad kilowattimme oavsett svängningarna på elmarknaden. Det enda som kan ändras är momssatsen som kan justeras p.g.a. ändrade förutsättningar från myndigheter. Du tecknar ditt fasta elpris på ett, två eller tre år.

Rörligt elpris

Fastställs en månad i taget i efterskott och baseras på vårt inköpspris från nordiska elbörsen med ett påslag på 2,3 öre/kWh. Du kan när som helst under din avtalsperiod byta till ett av våra fastprisavtal.

Om du tillhör ett annat elprisområde

Våra elpriser gäller för elområde 4 (Malmö). Om du tillhör ett annat område är du välkommen att höra av dig till oss för information om vilka priser som gäller för dig.

Teckna avtal

Avtalsvillkor elhandel

Tillägg

Sol-el eller vindkrafts-el

Väljer du detta tillägg kommer all el du konsumerar direkt från solenergi eller vindenergi Vi köper in överskottsel från kunder som har solceller eller vindkraftsverk och säljer vidare till dig. Garanterat lokal och hållbar el. Tillägget kostar +3,0 (3,75) öre/kWh.

Förenings-el

Detta innebär att vi att sponsrar den förening som du själv väljer, t ex en idrottsförening eller stödverksamhet. Tillägget är kostnadsfritt.

Mer information om Förenings-el

Elpriser

Våra elpriser

Historik för föregående månaders elpriser 

Har du frågor?
Telefon: 0410-73 38 00
E-post: kundsupport@trelleborg.se

Trelleborgs Energi