Så enkelt blir du kund

Vi har elavtal för just ditt behov och livssituation. Oavsett vilken avtalsform du väljer, håller vi priserna så låga som möjligt utan dolda avgifter. Vilket du än väljer ger vi dig 100% förnybar el.

Fast elpris

*Just nu kan vi tyvärr tillsvidare inte erbjuda några fasta avtal.

För dig som vill veta hur mycket din el kostar varje månad. Du betalar samma pris per förbrukad kilowattimme oavsett svängningarna på elmarknaden. Det enda som kan ändras är momssatsen som kan justeras p.g.a. ändrade förutsättningar från myndigheter. Du tecknar ditt fasta elpris på ett, två eller tre år.

Rörligt elpris

Fastställs en månad i taget i efterskott och baseras på vårt inköpspris från nordiska elbörsen med ett påslag på 2,3 öre/kWh. Du kan när som helst under din avtalsperiod byta till ett av våra fastprisavtal*.

Timpris

Baseras på priset på Nordiska Elbörsen i elhandelsområde SE4. Till detta tillkommer en fast årsavgift på 375 kronor (inkl moms), samt ett påslag med 8 öre/kWh (inkl moms och elcertifikat). Elcertifikatsavgiften kan justeras vid behov en gång i månaden inför debitering.

Denna avtalstyp passar allra bäst för dig som ändå tänkt ha ett pris som rör sig med marknaden, det vill säga inte ett fastpris. Med ett timprisavtal har du möjlighet att spara pengar – om du är beredd på att anpassa din elanvändning och har en praktisk möjlighet att styra din förbrukning.

Om du tillhör ett annat elprisområde

Våra elpriser gäller för elområde 4 (Malmö). Om du tillhör ett annat område är du välkommen att höra av dig till oss för information om vilka priser som gäller för dig.

Teckna avtal

Avtalsvillkor elhandel

Tillägg

Sol-el eller vindkrafts-el

Väljer du detta tillägg kommer all el du konsumerar direkt från solenergi eller vindenergi Vi köper in överskottsel från kunder som har solceller eller vindkraftsverk och säljer vidare till dig. Garanterat lokal och hållbar el. Tillägget kostar +3,0 (3,75) öre/kWh.

Förenings-el

Detta innebär att vi att sponsrar den förening som du själv väljer, t ex en idrottsförening eller stödverksamhet. Tillägget är kostnadsfritt.

Mer information om Förenings-el

Elpriser

Våra elpriser

Historik för föregående månaders elpriser 

Har du frågor?
Telefon: 0410-73 38 00
E-post: kundsupport@trelleborg.se

Trelleborgs Energi