Vill du bli mikroproducent?

Försäljning av sol-el med samma nettopris och avtalslängd som ert inköpsavtal.

Föutsättningar för mikroproduktinsanläggningen är att den är besiktigad och godkänd av ett behörigt företag samt att den är CE-märkt. Ni måste följa förutsättningarna som Skatteverket ställer på mikroproduktionsanläggningar som omfattas av skatteavdrag där en av förutsättningarna är att ni är årsvis nettoinköpare av el. Ni kan även vara momsregistrerad och ha momsregistreringsnummer.

Avtalet gäller för samma tid som avtalet för inköp av el gäller. Fast månadsavgift tillkommer med 31,25 kr/mån inkl moms. Vid omteckning av inköpsavtalet justeras pris och löptid i paritet med detta. Efter avtalstidens utgång fortsätter inköpen av mikroproducerad el till då gällande villkor för anvisat inköpspris.

Teckna avtal

Trelleborgs Energi