Arbete på gång

Trelleborgs Elnät har en central roll för att bygga det hållbara samhället och arbetar hela tiden med att förnya, underhålla och förbättra vårt nät. Detta för att vi ska fortsätta ha ett av Sveriges bästa elnät med minst antal fel och avbrottstider.

Högre kapacitet

För att möta Trelleborgs kommuns expansion och miljömål behöver elnätet ha en högre kapacitet. Under 2021 kommer Trelleborgs Elnät vara färdiga med kapacitetshöjningen till 160 MW mot tidigare 75 MW. Dock kvarstår kapacitetsbristen i stamnätet utanför Trelleborgs Elnät.

Pågående arbeten i Trelleborgs elnät

Sedan 2015 håller Trelleborgs Elnät på att bygga om överliggande elnät från 50 till 130 kV.

Projektet har delats in i sex delar:

 • Ny 130 kV kabelslinga som går rumt Trelleborg tätort. Klart 2019
 • Ny fördelningsstation 130/10kV, SF. Klart 2018
 • Ny fördelningsstation 130kV, NF. Klart 2019
 • Ny fördelningsstation 130/10kV, ÖF. Klart 2020
 • Ny fördelningsstation 130/10kV, VVF. Beräknad färdig Q:2 2021
 • Ombyggnad av 10 kV kabelnät från maskat till slingat nät. Beräknat klart Q:3 2021

Q1

Malörten

 • Ny nätstation som skall försörja fyra av TrelleborgsHems nya flerfamiljshus om ca 100 lägenheter. Serviskablar kommer att samförläggas med fjärrvärme.
 • Förläggning av 3 000 m ny högspänningskabel 10KV i gamla banvallen till Gislöv.
 • Bortkoppling av abonnentstation Glädjebacksgatan (Trelleborgshems) samt inkoppling av nya flerfamiljshus Kapellgatan-Glädjebacksgatan ca 80 lägenheter.

Övre

 • Vi kommer att flytta och förlägga nya kablar i hela exploateringsområdet med JONAB som markentreprenör. Varaktighet ca 2 år.
 • Ny serviskabel kommer att förläggas längst med Klörupsvägen mellan Trygghetens hus och väg 108.

Mätarbyte, årsvis

Vi byter ut ca 3 000 elmätare varje år fram till och med 2024. Trelleborgs Elnät har hittills bytt ca 9 000 elmätare och under rådande förhållande i covidtider koncentrerar vi oss på de mätare som sitter utanför bostaden.

Varför behöver man byta mätaren?

Regeringen har beslutat om nya krav på elmätare i syfte att bland annat öka möjligheten att påverka sin egen elförbrukning. Dessutom behöver många av dagens installerade mätare ersättas de närmaste åren eftersom de kommer att ha nått slutet på sin ekonomiska och tekniska livslängd. Alla mätare ska vara utbytta senast i slutet av 2024.

Trelleborgs Energi