Arbete på gång

Trelleborgs Elnät har en central roll för att bygga det hållbara samhället och arbetar hela tiden med att förnya, underhålla och förbättra vårt nät. Detta för att vi ska fortsätta ha ett av Sveriges bästa elnät med minst antal fel och avbrottstider.

Högre kapacitet

För att möta Trelleborgs kommuns expansion och miljömål behöver elnätet ha en högre kapacitet. Under 2021 kommer Trelleborgs Elnät vara färdiga med kapacitetshöjningen till 160 MW mot tidigare 75 MW. Dock kvarstår kapacitetsbristen i stamnätet utanför Trelleborgs Elnät.

Pågående arbeten i Trelleborgs elnät (uppdateras)

  • Förläggning av 3 000 m ny högspänningskabel 10KV i gamla banvallen till Gislöv.
  • Inkoppling av nya flerfamiljshus Kapellgatan-Glädjebacksgatan ca 80 lägenheter.
  • Övre: Flytt och förläggning av nya kablar i hela exploateringsområdet med JONAB som markentreprenör. Varaktighet ca 2 år.

Mätarbyte

Trelleborgs Elnät har hittills bytt ca 12 565 elmätare och under rådande förhållande i covidtider koncentrerar vi oss på de mätare som sitter utanför bostaden. I nuläget råder även komponentbrist, varför vi byter ett mindre antal mätare än planerat.

Varför behöver man byta mätaren?

Regeringen har beslutat om nya krav på elmätare i syfte att bland annat öka möjligheten att påverka sin egen elförbrukning. Dessutom behöver många av dagens installerade mätare ersättas de närmaste åren eftersom de kommer att ha nått slutet på sin ekonomiska och tekniska livslängd. Alla mätare ska vara utbytta senast i slutet av 2024.

Trelleborgs Energi