Avgift för anslutning av lågspänning och högspänning

Anslutningsavgifter inom Trelleborgs Elnäts koncessionsområde baseras på Energimarknadsinspektionens riktlinjer för om skäliga anslutningar (PM 2013:03 version 8).

Anslutningsavgifter vid lågspänningsleverans

Vid nyanslutning till Trelleborgs Elnäts lågspänningsnät debiteras engångsavgift enligt följande:

Normala permanenta helårsleveranser - avstånd fågelvägen från närmaste anslutningspunkt
Säkring<200 m200-600 m600-1200 m1200-1800 m
16-25 A38 125 kr38 125 kr + 327,50 kr/m168 750 kr + 800 kr/m649 125 kr + 486,25 kr/m
35 A44 375 krOffertOffertOffert
50 A51 625 krOffertOffertOffert
63 A59 875 krOffertOffertOffert

Vid övriga anslutningar lämnas offert. Samtliga priser i tabellen ovan inkluderar moms (25%). Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon. Grundavgiften innefattar 30 m kabel innanför fastighetsgränsen, men krävs det kabel som överstiger 30 m innanför fastighetsgränsen bekostar du som kund detta enligt gängse kabelpriser. Vid parallellkoppling av flera kablar vid samma tillfälle reduceras servisavgiften med 10 % för tillkommande kablar.

Tillfälliga leveranser

Se här för aktuella priser.

Säkringsförändring

Önskar du som befintlig kund en säkringshöjning, får du täcka kostnadsskillnaden mellan nuvarande säkring och önskad ny säkring. Denna kostnad inkluderar även en administrativ avgift för handläggning och beräkningar i nätet. Sänker du som kund din huvudsäkring är du inte berättigad till en höjning i framtiden, utan detta kommer då att betraktas som en ny säkringshöjning. Även här tillkommer en administrativ avgift.

Trelleborgs energi