Elnätsavgifter för säkringskunder

Elnätspriset består av tre delar: Abonnemangsavgift, som är en fast avgift som beror på storleken på din huvudsäkring, och överföringsavgift, som är en rörlig del som styrs av hur mycket el du förbrukar. Nätföretaget tar även ut energiskatt.

Elnätsavgifter för hushåll och näringsidkare

Elnätstaxan justerades 2020-10-01 enligt beslut i Trelleborgs Elnäts styrelse 2020-08-27. Avgifter och tariffer avser område som omfattas av Trelleborgs Elnäts nätkoncession. Alla priser anges exklusive moms, inom parentes inklusive moms.

Rörlig avgift
TariffPris tariff överföringsavgift
Överföringsavgift11,20 öre/kWh (14,00 öre/kWh)
Fasta avgifter
MätarsäkringPris tariff ES efter 2020-10-01 (inkl. moms inom parentes)
Lägenhet1 341 kr/år (1 676 kr/år)
16 A2 757 kr/år (3 446 kr/år)
20 A3 332 kr/år (4 165 kr/år)
25 A4 048 kr/år (5 060 kr/år)
35 A6 489 kr/år (8 111 kr/år)
50 A9 610 kr/år (12 013 kr/år)
63 A12 162 kr/år (15 203 kr/år)
80 A15 613 kr/år (19 516 kr/år)
100 A19 834 kr/år (24 793 kr/år)
125 A25 351 kr/år (31 689 kr/år)
160 A33 523 kr/år (41 904 kr/år)
200 A43 510 kr/år (54 388 kr/år)
TariffPris energiskatt efter 2021-01-01 (inkl. moms inom parentes)
Energiskatt35,60 öre/kWh (44,50 öre/kWh)

Övriga avgifter

Priserna är inklusive 25% moms.

 • Inflyttningsavgift, administrativ avgift som läggs på första fakturan: 300 kr
 • Förgävesbesök, om inbokad tid inte avbokas: 625 kr
 • Extra mätare, utöver den mätare som ingår i anslutningsavgift: 900 kr
 • Sammanslagning/delning av mätare/abonnemang: 900 kr
 • Flyttning av mätare, på befintligt abonnemang: 600 kr
 • Säkringsändring ≤ 63 A under löpande abonnemang: 300 kr
 • Säkringsändring > 63A (gäller även för nyanslutning på befintlig servis): Offereras
 • Oanmäld säkringsändring under löpande abonnemang (efterdebiteras upp till 3 år för felaktigt abonnemangsinnehav, arbetskostnad tillkommer för utebliven föranmälan samt avgift för säkringsändring): Efterdebitering beroende på tidigare föranmälan
 • Förbrukningsstatistik, utöver normal mätning som sker en gång/månad: 250 kr
 • Leverans av mätvärde, på kundens egen undermätning: 100 kr
 • Frånkoppling, vid bristande betalning (ej momspliktig tjänst): 800 kr (ex. moms)
 • Frånkoppling, på kundens egen begäran (fast kostnad löper under frånkoppling): 650 kr
 • Kontrollmätning av mätare, utförd av energiavdelningen: 1 200 kr
 • Kontrollmätning av mätare, utförd av ackrediterat kontrollinstitut: Faktisk kostnad
 • Tillfällig anläggning ≤ 63 A, engångsavgift: 2 500 kr
 • Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff: 200 kr
 • Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift efter 12 månader: 500 kr
 • Tillfällig anläggning > 63 A, engångsavgift: 3 600 kr
 • Tillfällig anläggning > 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff: 200 kr
 • Tillfällig anläggning > 63 A, månadsavgift efter 12 månader: 1 000 kr

Trelleborgs energi