Våra mikroproduktionsanläggningar

Solceller på cykelgarage vid Trelleborgs centralstation

Trelleborgs Energi och Trelleborgs kommun har installerat solceller på ett uppvärmt cykelgarage i anslutning till Trelleborgs centralstation. Byggnationen av cykelgaraget startade vintern 2013 och solcellerna installerades våren 2014. Allt stod klart till invigningen av Pågatågen och centralstationen sommaren 2014.

Cykelgaragets solcellsanläggning har 18 solpaneler med en total maxeffekt på ca 5000 W och ägs och drivs av Trelleborgs Energi tillsammans med Trelleborgs kommun. All ström som tillverkas går åt till belysning och uppvärmning av garaget. Solpanelernas yta är 32 kvm och är placerad på cykelgaragets tak. Typen av solceller vi har installerat är monokristallin kisel.

Varje solcellspanel har en yta på 1,7 kvadratmeter. Maxeffekt på solpanelen är 260W och den kan producera ca 250 kWh/år. Årsproduktionen är ca 5000 kWh vilket motsvarar årsdriften av två moderna lägenheter eller ca 4100 mil med en elbil.

Solföljaren Ica Maxis parkering

Trelleborgs Energi tog under sommaren 2014 initiativ till en solföljare på Ica Maxis parkering. Elever på Bastionskolans Bygg- och Elprogram tillsammans med Peab byggde solföljaren under våren 2015 och allt stod klar till invigningen 20 augusti samma år, 2014.

Solföljaren har 36 solpaneler med en total maxeffekt på 11772 W och ägs och driftas av Trelleborgs Energi. Merparten av strömmen som produceras går till fyra laddstolpar som är placerade i direkt anslutning till solföljaren. Om det blir ett överskott av ström skickas det vidare ut på elnätet. Typen av solceller som är installerade är monokristallin kisel.

Varje solcellspanel har en yta på 1,7 kvadratmeter. Maxeffekt på solpanelen är 260W, och den kan producera ca 250 kWh/år. Solpanelernas yta är 60 kvm och är placerad på en fem meter hög stolpe som vrider sig och anpassar sig optimalt efter solens läge under dagen. Årsproduktionen är ca 18000 kWh vilket motsvarar årsdriften av två moderna villor eller ca 15000 mil med en elbil.

Solceller Anderslövbadet

Trelleborgs Energi tillsammans med Trelleborgs kommun installerade solceller på friluftsbadet i Anderslöv under våren 2016. Bygget av friluftsbadet startade vintern 2015, solcellerna installerades våren 2016 och allt stod klart till invigningen 6 juni 2016. S

Solcellanläggningen består av 18 solpaneler med en total maxeffekt på 5000 W och ägs och drivs av Trelleborgs Energi.

Solpanelernas yta är 32 kvm och placerade ovanpå byggnaden som rymmer omklädningsrum och teknikrum. All ström som tillverkas går åt till driften av friluftsbadet. Solcellstypen är även här monokristallin kisel. Varje solcellspanel har en yta på 1,7 kvadratmeter. Maxeffekt på solpanelen är 260W och den kan producera ca 250 kWh/år. Årsproduktionen är ca 5000 kWh vilket motsvarar årsdriften av två moderna lägenheter eller 4100 mil med en elbil.

Trelleborgs Energi