Avgiftsbestämmelser villa Serresjö/Stavstensudde

Avgiftsbestämmelser för leverans av fjärrvärme till Trelleborgs Fjärrvärme AB:s kunder

Den årliga avgiftenme består av en fast årsavgift, samt energiavgift eller rörligt pris som baseras på fastighetens uppmätta energiförbrukning.

Fakturering sker månadsvis i efterskott och betalning skall vara oss tillhanda enligt angiven datum på fakturan. Nedanstående avgifter anges inklusive moms.

Priserna gäller fr.o.m. 2021-01-01 – 2021-12-31. Priserna är inklusive moms.

Avgiftsbestämmelser villa Serresjö/Stavstensudde

Avtal
TariffAb effekt kWÅrsavgift kr/årEnergiavgift öre kWhVarmvatten kr/kbm
Villa avtal0-20248691:90134,30
Rörlig
TariffAb effekt kWÅrsavgift kr/årEnergiavgift öre/kWhVarmvatten kr/kbm
Villa avtal0-20269899:73134:30

Trelleborgs Energi