Avgiftsbestämmelser villa Trelleborg

Avgiftsbestämmelser för leverans av fjärrvärme till Trelleborgs Fjärrvärme AB:s kunder

Den årliga avgiften för färdig värme består av en fast årsavgift, samt en energiavgift eller rörligt pris som baseras på fastighetens uppmätta energiförbrukning.

Fakturering sker månadsvis i efterskott och betalning skall vara oss tillhanda enligt angiven datum på fakturan. Nedanstående avgifter anges inklusive moms.

Priserna gäller fr.o.m. 2021-01-01 – 2021-12-31. Priserna är inklusive moms.

Avgiftsbestämmelser villa Trelleborg

Tariff avtal
TariffAbonnerad effekt kWÅrsavgift avtal kr/årEnergiavgift avtal öre/kwh
Villa avtal0-20248691:90
Tariff rörlig
TariffAbonnerad effekt kWÅrsavgift avtal kr/årEnergiavgift avtal öre/kwh
Villa rörlig0-20269899:73

Trelleborgs Energi