Dina rättigheter – när du har klagomål

Ibland kan åsikterna gå isär och saker kan gå fel. Om du som privatperson tycker att du har blivit felaktigt behandlad eller har klagomål, vill vi så klart veta det. Vänligen kontakta oss så försöker vi lösa problemet tillsammans.

Inom vilket område har du problem?

Elnät, fjärrvärme, elhandel och energilösningar

Kontakta kundservice 0410-73 38 00 eller kundservice@trelleborg.se.

Information om ersättning vid strömavbrott

Elräkning

Kontakta det företag du köper elen av. Köper du din el av Trelleborgs Energi, kontakta kundservice 0410-73 38 00 eller kundservice@trelleborg.se

Strömavbrott

Om du har haft en skada efter strömavbrott och önskar ersättning, kontakta kundservice 0410-73 38 00 eller kundservice@trelleborg.se

Rättigheter och skyldigheter

Dina rättigheter och skyldigheter framgår i ditt elnätsavtal och av Ellagen. För dig som är konsument och behöver hjälp kan Energimarknadsbyrån ge oberoende rådgivning. De har i uppdrag av regeringen att ta tillvara dina intressen och stödja dig när du tycker att något har gått snett i din relation med oss som elnätsföretag.

Du kan även vända dig till:
Allmänna reklamationsnämnden
Energimarknadsinspektionen
Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Trelleborgs Energi