Hoppa till huvudinnehåll

Kvartalsbrev Vätgas i Trelleborg – December 2022

Om marknaden för vätgas

Vätgasen får större utrymme i media på grund av flera olika projekt som varit på idéstadiet nu kommer närmare verklighet. Fossilfritt stål, tankstationer, vätgasproduktion och inte minst utvecklingen inom fordonsbranschen där tillverkare nu kan leverera bilar och på sikt tyngre fordon.

Längst fram ligger Toyota och Huyndai bland personbilar. Tyngre fordon ligger lite efter, uppstickare som H2X och Westport (konverterar tyngre fordon till vätgas) ligger i startblocken.

För att omställningen till grön vätgas ska bli verklighet så behövs det stora mängder fossilfri el. Vissa experter inom kraftförsörjning höjer därför ett varningens finger för bristen på kapacitet i det nuvarande energisystemet. Sverige väntas gå mot en fördubblad elkonsumtion och enbart vätgasprojekten i norra Sverige beräknas förbruka 80 TWh om ett antal år vilket blir en utmaning för politiker och samhällsplanerare.

Samtidigt blir restflöden (värme och syrgas) från elektrolysörer och bränsleceller allt viktigare för att få upp verkningsgraden för vätgasprocessen och där finns stora positiva potentialer.

Status för vätgasproduktion och tankstation i Trelleborg

Vätgasproduktion på Business Center Trelleborg

Det franska bolaget Lhyfe är mitt uppe i projektering och planering av anläggningen och inne i en tillståndsfas med kommun och myndigheter. Anläggningen beräknas vara klar i slutet av 2024. Anläggningen blir en av de större i landet (5 MW) och kommer att försörja tankstationer och andra kunder/köpare av vätgas i södra Sverige.

Vätgastankstation vid Maglarpsrondellen

Förhandlingarna med Ingo pågår och Everfuel planerar att etablera en tankstation som främst kommer att täcka behovet av vätgas för kommunens egna fordon intill Ingos mack. På sikt vill Everfuel etablera en större vätgastankstation när efterfrågan växer och på en större yta så att tyngre trafik enklare kan komma åt stationen. Everfuel är i dialog med kommunen för att på sikt etablera en större station nära E4:an.

Utbildning

Vätgasutbildningen på Yrkeshögskolan i Trelleborg har dragit igång och de första 20 eleverna kommer att avsluta sin utbildning i januari 2023. I samma veva kommer studenterna på utbildningen komma på studiebesök i Trelleborg med omnejd för att bland annat se på självförsörjande vätgashus. En ny omgång studenter tas in för nästa termin, där ansökan nu är öppen tom 4 januari 2023.