Trelleborgs Energi sponsrar Trafikkalendern - för bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö

Publicerad:

Lika viktigt som det är att våra medarbetare kommer hem säkert efter jobbet, lika viktigt är det att våra barn gör det. Därför sponsrar vi Trafikkalendern som lär barn rätt och fel i trafiken. Vårt förebyggande trafiksäkerhetsarbete berör alla.

Fotograf: Trafikkalendern

Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik berör ca 3500 drygt 3500 låg-och mellanstadiebarn i Trelleborgs kommun. Trelleborgs Energis medverkan bidrar till att lärare och elever i årskurs F-6 får gratis tillgång till Trafikkalenderns material om trafiksäkerhet samt att medvetenheten ökas bland vuxna om barns utsatthet i trafiken. Allt för kommande generationer.

Förebyggande arbete under lång tid

Trafikkalendern har under 31 års tid arbetat för bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö. Läsåret 2021/2022 tillhandahålls materialet till drygt 600 000 elever i åldern 6-12 år, 30 000 lärare och omkring 2000 lokalt förankrade företag och organisationer. Engagemanget från det lokala näringslivet möjliggör att allt material kan delas ut gratis. Via arbetsplatserna sprids också information bland vuxna om barns utsatthet i trafiken. Trafikkalendern vill inspirera och stödja skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling. Att integrera trafik i olika ämnen ger eleverna förutsättningar att reflektera över hur transportsystemets utformning och funktion påverkar vår miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Sådana kunskaper ökar möjligheterna att kunna påverka sin egen och andras framtid. Ambitionen är att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och utvecklande.

Mer info och fina teckningar om detta viktiga arbete finns på Trafikkalenderns webbplats.

En av alla elevteckningar skapade i samband med Trafikkalenderns årliga teckningsaktiviteter.

Fotograf: Elsa klass 3, Trafikkalendern