Avtalsvillkor för elhandel

Eftersom vi vill försäkra oss om att du som kund känner dig trygg när du tecknar avtal hos oss har vi bifogat en ordlista som reder ut och förtydligar allt du behöver veta.

Om du är på väg att flytta till ny bostad rekommenderar vi även att du läser igenom Konsumenträtt-flyttanmälan. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Nedan finner du allmänna avtalsvillkor för konsument (K) och näringsverksamhet (N). Då dessa avtalsvillkor måste täcka in väldigt mycket kan en del termer och begrepp vara svårtydda.

Trelleborgs Energi