Dyra elräkningar?

De kostnader du betalar för att få ström i dina uttag består av tre olika delar. Förutom att du betalar för elhandel och elnät utgörs en stor del av skatter och avgifter till samhället – faktiskt hela 45%. Här förklarar vi hur det funkar.

Kortfattat kan man säga att dina elkostnader består av tre delar

  • Elhandelsföretaget 30%
  • Elnätsföretaget 25%
  • Skatter och avgifter 45%

Kostnader för elhandel

Elhandelskostnaden betalar du för elen du använder. Elen köper du genom avtal med ett elhandelsföretag som du själv väljer. Priset styrs av tillgång och efterfrågan och påverkas av exempelvis årstid, väder, tillgången på vatten i de nordiska vattenmagasinen och i vilket elområde du bor. Största delen av elhandelskostnaden går till elhandelsproducenterna, det vill säga de som producerar och säljer elen på elbörsen.

Läs mer om hur du tecknar elavtal med Trelleborgs Energi

Kostnader för elnät

Elnätskostnaden betalar du för att elen ska transporteras hem till dig via elnätet. Den avgiften betalar du till elnätsföretaget som äger elnätet där du bor. Elnätskostnaden går till bl a drift, underhåll och förnyelse av ledningarna som transporterar elen. Elnätsföretag kan du inte välja själv. Istället är det den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen som kontrollerar att elnätskostnaden är skälig.

Läs mer om Trelleborgs Energis elnätsverksamhet

Skatter och avgifter

Ungefär 45% av dina totala elkostnader består av skatter och avgifter till samhället. Det är avgifter som bestäms av staten och som varken du som kund, ditt elhandelsföretag eller ditt elnätsföretag kan påverka. Avgifterna består av bland annat energiskatt, kostnad för elcertifikat, moms och myndighetsavgifter.

Alla avgifter på samma faktura

Om du väljer att köpa din el från ett elhandelsföretag som ingår i samma koncern som ditt elnätsbolag får du oftast bara en faktura. Annars får du två olika – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget. Övriga skatter och avgifter debiteras också på dessa fakturor. Exempelvis hittar du kostnaden för energiskatt på elnätsfakturan.

Om du har Trelleborgs Elnät som elnätsföretag och väljer att även teckna ett elhandelsavtal med Trelleborgs Energi får du alla dina elkostnader smidigt samlade på en faktura.

Teckna elavtal med Trelleborgs Energi

Trelleborgs Energi