Elnätsavgifter för effektkunder

Effekttariffen består av en fast avgift, en månadseffektavgift för den högsta uttagna medeleffekten per timme under varje månad och överföringsavgifter för uttagen energi.

Vad betyder effekt?

Effekten motsvarar hur mycket el man använder samtidigt. Om många elapparater är igång samtidigt blir effekten hög. Om många elapparater är igång, men vid olika tidpunkter, blir effekten lägre.

Ett nätbolag ska se till att det finns tillräcklig kapacitet i elnätet för att alla anslutna kunder ska kunna få den effekt som behövs. Ju högre effekt som ska överföras, desto kraftigare ledningar och transformatorer krävs.

Enheten för effekt är watt (W). För större effekter används kilowatt (kW), vilket är tusen watt. Energi = effekt * tid. Till exempel om en maskin med effekten 10 kilowatt (kW) är påslagen i en timme blir energiförbrukningen 10 kilowattimmar (kWh).

Effekttariff

Alla priser och avgifter nedan anges exklusive moms. Priserna gäller från 2022-01-01 till 2022-12-31.

N4 nät lågspänning
Kostnad
Fast del10 120 kr/år
Abonnemang627 kr/kW
EffektIngår i abonnemangsavgiften
Rörlig del9,40 öre/kWh högpris vinter
Rörlig del9,40 öre/kWh övrig tid
N3 nät högspänning
Kostnad
Fast del20 240 kr/år
Abonnemang567 kr/kW
EffektIngår i abonnemangsavgiften
Rörlig del7,10 öre/kWh högpris vinter
Rörlig del7,10 öre/kWh övrig tid

Trelleborgs energi