Elnätsavgifter för produktion

Inmatningstaxa.

Microproduktion högst 63 Amp
Ersättning för nätnytta
Inmatning 0,40 kV2,2 öre/kWh
Storskaligproduktion <1500 kW
Nätavgifter prislista
Fast avgift3 700 kr/år
Ersättning för nätnytta
Inmatning 10 kV21 öre/kWh
Inmatning 0,40 kV2,2 öre/kWh

Överuttagsavgifter

För uttag av reaktiv effekt utöver den enligt avtalet överenskomna, debiteras särskild avgift.

För överuttag debiteras 50kr/kVar per år.

Moms

På samtliga priser tillkommer moms, för närvarande 25 procent.

Trelleborgs energi