Elnätsavgifter för säkringskunder

Kostnaden du betalar för elnätet består av tre delar: abonnemangs-avgift, överföringsavgift samt energiskatt. Abonnemangsavgiften är en fast avgift som beror på storleken på din huvudsäkring. Överförings-avgiften är en rörlig del som styrs av hur mycket el du förbrukar. Energiskatten är en punktskatt som bestäms av riksdagen och tas ut från 2018 av de olika elnätsbolagen i landet.

Elnätsavgifter för hushåll och näringsidkare

Elnätstaxan justeras från 2022-01-01. Avgifter och priser avser områden som omfattas av Trelleborgs Elnäts nätkoncession. Alla priser anges exklusive moms, inom parentes inklusive moms.

Abonnemangsavgift

Priser inkl. moms inom parentes2022
Lägenhet1 381 kr/år (1 726 kr/år)
16 A2 862 kr/år (3 578kr/år)
20 A3 502 kr/år (4 378 kr/år)
25 A4 254 kr/år (5 318 kr/år)
35 A6 820 kr/år (8 525 kr/år)
50 A10 100 kr/år (12 625 kr/år)
63 A12 782 kr/år (15 978 kr/år)
80 A16 409 kr/år (20 511 kr/år)
100 A20 846 kr/år (26 058 kr/år)
125 A26 644 kr/år (33 305 kr/år)
160 A35 233 kr/år (44 041 kr/år)
200 A45 729 kr/år (57 161 kr/år)

Överföringsavgift

Från den 1 juli 2022 höjer Eon överföringsavgiften gentemot alla kunder i regionnät Syd. Anledningen är att de höga elpriserna påverkat kostnaderna för så kallade nätförluster negativt.

Detta berör oss i Trelleborgs Elnät och innebär konkret att du som kund kommer att få en höjning av överföringsavgiften med 1,6 öre/kWh (2 öre/kWh inkl moms).

Den tidigare överföringsavgiften från och med 2022-01-01 var 13,20 öre/kWh (16,50 öre/kWh inkl moms). Den blir från och med 2022-07-01 14,80 öre/kWh (18,50 öre/kWh inkl moms).

Räkneexempel - höjningens beräknade effekt
Förbrukning/årberäknad höjning kr/mån
Villa, 30 000 kWhca 50 kr/mån
Villa, 20 000 kWhca 33 kr/mån
Villa, 10 000 kWhca 17 kr/mån
Lägenhet, 5 000 kWhca 8 kr/mån
Lägenhet, 2000 kWhca 3 kr/mån

Energiskatt

Kostnaden för energiskatt efter 2022-01-01 är 36,0 öre/kWh (45,0 öre/kWh), enligt direktiv från regeringen.

Andra avgifter och tjänster

Avgifter och tjänsterKostnad (inklusive 25 % moms)
Inflyttningsavgift (administrativ avgift som läggs på första fakturan)300 kr
Förgävesbesök, om bokad tid inte avbokas eller dagtid beredskap1 875 kr
Förgävesbesök, beredskap utanför dagtid2 800 kr
Extra mätare (utöver den som ingår vid anslutning)3 000 kr
Sammanslagning/delning av mätare/abonnemang1 875 kr
Flytt av mätare (befintligt abonnemang)1 875 kr
Flytt av mätare (inklusive utflytt inifrån byggnad till fasadskåp/kabelmätarskåp, ej medräknat grävarbete)0 kr (ev grävarbete tillkommer)
Säkringsändring 16-25 A (vid löpande abonnemang)Offert
Säkringsändring 35-63 A (vid löpande abonnemang)Offert
Säkringsändring > 63A (gäller även för nyanslutning på befintlig servis)Offert
Förbrukningsstatistik (utöver normal mätning 1 gång/månad)250 kr
Leverans av mätvärde (på kundens egen undermätning)100 kr
Frånkoppling (vid utebliven betalning)1 200 kr (ingen momspliktig tjänst)
Frånkoppling (på kundens egen begäran)1 875 kr (fast kostnad löper även under frånkoppling)
Kontrollmätning av mätare 1 875 kr
Kontrollmätning av mätare utförd av ackrediterat kontrollinstitutfaktisk kostnad + 10 %
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, engångsavgift7 250 kr
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff200 kr
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift efter 12 månader750 kr
Tillfällig anläggning 80-125A, engångsavgift10 000 kr
Tillfällig anläggning 160-200A, engångsavgift12 500 kr
Tillfällig anläggning ≥ 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff200 kr
Tillfällig anläggning ≥ 63 A, månadsavgift efter 12 månader1000 kr
Tillfällig anläggning ˃ 200A, engångsavgiftOffert

Trelleborgs energi