Energiskatt

Energiskatt på el för 2020 är 35,3 öre/kWh (44,13 öre/kWh).

Riksdagen har beslutat att energiskatten för 2021 blir 35,6 öre/kWh (44,50 öre/kWh inklusive moms).

Energiskatten flyttades från elhandel till elnät

2018 ändrades bestämmelserna till att det är ditt elnätsföretag som fakturerar dig energiskatten och som därefter redovisar och betalar vidare till Skatteverket.

Flytten påverkade inte din totala elkostnad

Flytten av energiskatten innebar ingen förändring i totalkostnaden för dig som elkund. Fakturan från ditt elhandelsföretag blev lägre, medan fakturan från Trelleborgs Kommun blev högre med motsvarande belopp.

Beslutet att flytta skattskyldigheten från elhandelsföretag till elnätsföretag fattades av skatteutskottet den 23 november 2016.

Har du några frågor om flytten av energiskatten är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

Telefon: 0410-733800

E-post: kundservice@trelleborg.se

Trelleborgs Energi