Energieffektivisering

Energieffektivisering handlar om att använda den energi som behövs så effektivt som möjligt och på så sätt minska miljöpåverkan samtidigt som kostnaderna för energin minskar. Den energi som inte spills bort kan användas av någon annan samtidigt som miljöpåverkan minimeras.

Framtida energiomställning

Energieffektivisering  kommer att vara en viktig del i Sveriges energiomställning för att 2045 vara världens första fossilbränsle fria välfärdssamhälle. Regeringen har beslutat att ansluta sig till Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling i vilket energieffektiviseringen är en hörnsten i delmål 7 ’Hållbar energi för alla’. Trelleborgs Energi ska vara med och bidra till att detta blir verklighet.

Trelleborgs Energi