Felanmälan elnät

Felanmälan elnät vardagar klockan 07.00-16.00 ring 072-976 50 83, övrig tid ring 040-676 90 50.

Vid fel på dina egna apparater eller ledningar i hemmet ska du kontakta din elinstallatör. Kontrollera dina säkringar vid mätaren, samt om jordfelsbrytaren kan ha löst ut. Undersök om dina grannar också är utan ström. Om grannarna har ström – men inte du – ligger felet oftast inom din egen anläggning. Ligger felet utanför din fastighet ringer du oss. Vi har alltid personal i beredskap för snabb felavhjälpning. En felanmälan på din egen anläggning som orsakar utryckning av Trelleborgs Energis personal debiteras efter gällande timpris.

Vid avbrott i överliggande nät larmas vår driftledning automatiskt. Vi lokaliserar felet och skickar ut beredskapspersonal till det aktuella området. När enstaka kunder får avbrott får vi inga larm.

Innan du ringer oss!

Tänk på att du måste tillhöra vårt elnät för att få hjälp vid elavbrott. På elnätskartan kan man kontrollera om man tillhör Trelleborgs elnät eller om man bor utanför vårt elnätsområde och har E.ON som elnätsleverantör.

Trelleborgs Energi

Relaterade sidor