Avgiftsbestämmelser

Den årliga avgiften består av en fast effektavgift (abonnerad effekt x effektavgift) som baseras på den abonnerade effekten, samt energiavgift som baseras på fastighetens uppmätta energiförbrukning.

Fakturering sker månadsvis i efterskott och betalning skall vara oss tillhanda enligt angiven datum på fakturan. Nedanstående avgifter anges exklusive moms.

Priserna gäller fr.o.m. 2021-01-01 – 2021-12-31

Tariff avtal
TariffAbonnerad effekt kWEffektavgift kr/kWEnergi avgift öre/kWh
A10-100207:3068:60
A2101-500230:5066:30
A3501-1000255:3063:60
A41001-304:5060:20
Tariff rörlig
TariffAbonnerad effekt kWEffektavift avtal kr/kWEnergi avgift avtal öre/kWh
R10-150032974:40

Trelleborgs Energi