Installatör

Tack för att du har valt det miljövänliga alternativet för uppvärmning av din fastighet. Det finns en del att tänka på i samband med installationen och för att underlätta och åstadkomma ett så bra resultat som möjligt har vi samlat viktig information nedan.

Anmäl fjärrvärmeinstallationen

Innan din fjärrvärmeanläggning kopplas in eller fjärrvärmecentralen byts ut, måste du skicka in en fjärrvärmeanmälan till oss, via e-post eller vanlig post:

E-post: kundservice@trelleborg.se
Trelleborgs Energi AB
231 52 Trelleborg

Inför provtryckningen

När installationen är klar ska anläggningen provtryckas med ca 24 bar (ö) för täthetskontroll under översyn av kontrollant från Trelleborgs Energi AB. Ett provtryckningsprotokoll skall fyllas i och lämnas över till Trelleborgs Energi på plats. Detta måste vi ha innan vi kan godkänna installationen och koppla på värmen.

Vid frågor om inkoppling, besiktning och plombering
Vänligen kontakta kundservice 0410-73 48 00.

Trelleborgs Energi