Hållbarhet

Trelleborgs Energi är ett modernt energibolag med sikte mot framtiden. Vi arbetar hållbart, innovativt och lokalt för att göra våra kunder till miljöhjältar, våra ägare stolta och Trelleborg till Sveriges mest klimatsmarta stad. Verksamheten bygger på kvalitetssäkrade leveranser av återvunnen energi, egenproducerad solenergi, fjärrvärmesatsningar i framkant och inte minst vår kunniga och engagerade personal.

Fokus på hållbarhet, varje dag

De bolag som nu samlas under samma tak i Trelleborgs Energi AB har under flera år arbetat målmedvetet med förnybar energi och miljöfrågor. Vi kommer att fortsätta det arbetet och växla upp det ytterligare. Det är en hjärtefråga för oss att tänka och agera hållbart i allt från våra miljövänliga produkter och tjänster, val av lösningar och ansvarsfulla inköp till hur vi engagerar oss i kommunen och hur vi arbetar gentemot våra leverantörer.

Energieffektivisering

Vi vill sälja så lite el som möjligt. Ja – du läste rätt! En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att hjälpa våra kunder att bli så energieffektiva som möjligt och inte köpa mer el än de behöver. Digitala verktyg hjälper oss att ha uppsikt över företag och dess fastigheter vilket på sikt sparar skattepengar och förbättrar miljön. Genom att resurseffektiva energilösningar, fossilfri el och energieffektivisering tar vi ansvar för framtiden och hjälper dig som kund att göra detsamma.

Kör hållbart

Allt fler väljer el som drivmedel och vi underlättar vardagen genom att löpande bygga fler strategiskt placerade laddstolpar i kommunen. Redan idag kan du välja mellan 26 olika laddpunkter runt om i Trelleborg. I stolparna tankar du vår förnybara el, minskar din klimatpåverkan och ökar efterfrågan på förnybar el.

Solcellspark

Allt fler solcellsparker byggs runtom i Sverige och Trelleborgs första ligger i Smygehamn. Den består av 688 paneler monterade på markstativ och rymmer en total effekt på 230 kilowatt.

Anläggningen förser först och främst Smygehamns reningsverk med solkraft. Överskottet skickas ut på elnätet.

Vätgas är hett

Trelleborg är den första av åtta svenska kommuner som kvalificerat sig till en EU-finansierad vätgaskorridor mellan de nordiska huvudstäderna. Vätgas är en framtidslösning för energi som inte genererar något utsläpp av koldioxid. Den kan bl a användas för att framställa el, bygga energilager, användas som drivmedel, värme och syrgas. Trelleborg har ambitionen att bli ledande inom svensk vätgas och tittar nu på lokalisationer för en egen produktionsanläggning.

Uppvärmning som håller

Fjärrvärme är en enkel, driftsäker och miljösmart uppvärmning av ditt hem. Fler och fler ansluter sig och kan se fram emot ett jämt inomhusklimat och varmvatten precis när du behöver det. Vår fjärrvärme produceras med förnybart biobränsle vilket i vårt fall är flis från grenar och toppar i närområdet som annars hade legat kvar i skogen. Som ett led i kretsloppet återförs ca 97% av fjärrvärmens aska som näring tillbaka till den lokala skogen.

Trelleborg ska bli bäst på grön energi

Med Trelleborgs Energis satsningar inom energieffektivisering, grön egenproduktion av el, vätgas, fjärrvärme och olika digitala lösningar för bl a stadens nya bostadsområden skapas förutsättningar för att göra Trelleborg till Sveriges mest klimatsmarta stad. Med innovation, hållbarhet och lokal förankring ska vi bli bäst i landet på grön energi.

Trelleborgs Energi