Organisation

Trelleborgs Energi är ett helägt kommunalt bolag som från årsskiftet 20/21 slår upp portarna till sin samlade verksamhet. Fyra affärsområden finns under taket: Elnät (dotterbolag), fjärrvärme samt elhandel och energilösningar (solceller, laddstolpar, energieffektivisering och vätgas) samlade under försäljning. Trelleborgarnas eget energibolag förser ca 18 000 kunder med tjänster inom de olika affärsområdena.

Affärsdrivande företag med fyra affärsområden

Trelleborgs Energi har en gemensam ledning med ansvariga från respektive affärsområde. Däremot finns det två olika styrelser, en för Trelleborgs Energi AB och en för Trelleborgs Elnät AB, dessa är utsedda av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun.

Ledningsgrupp

Magnus Sahlin, VD
Erik Malmgren, Administrativ chef
Daniel Andrée, Elnätschef
Maria Malm Skarin, Marknads- och Försäljningschef
Jimmy Nilsson, Fjärrvärmechef
Liridon Kaludra, HR-chef
Micael Bergqvist, Strategichef

Trelleborgs Energi