Lev hållbart med oss!

Trelleborgs Energi är ett modernt energibolag med sikte mot framtiden. Vi bygger vår verksamhet på återvunnen energi, egenproducerad solenergi, värmelösningar i framkant och andra erbjudanden som kan hjälpa dig som kund att leva mer hållbart. Vi visar vilka energilösningar vi erbjuder som kan bidra positivt till klimatomställningen, men valet är ditt!

Sol, vind och vatten

Globalt är världens energianvändning den enskilt största källan till växthusgasutsläpp. 26 procent av världens utsläpp kommer från produktion av el och värme. Därför har vi bestämt oss: all den el vi säljer kommer från förnybara källor såsom sol, vind och vatten. Oavsett vad du väljer för elavtal hos oss, får du alltid 100% förnybar el, vilket innebär att du alltid gör ett smart val. För dig, för klimatet, för framtiden. Som kund hos oss ska det vara lätt att leva hållbart. Läs mer om vår elhandel.

Teckna elavtal

Vi återinvesterar i Trelleborg

All vår vinst går tillbaka till kommunens invånare. Antingen genom utdelning till kommunen, eller genom sponsring och förenings-el. Väljer du ett elavtal hos oss kan du välja att styra vår sponsring, genom tillägget som kallas för förenings-el. Har du en hjärtefråga du önskar få stöd, kan du också söka om sponsring från oss. Vi återinvesterar i Trelleborgs infrastruktur, kultur, idrott och annan samhällsnyttig verksamhet. Så välj med hjärtat för ett hållbart samhälle. Läs mer om vår sponsring.

Välj tillägg förenings-el

Fossilfria transporter

En av de största utmaningarna för klimatet idag är transporter. Sverige ska minska koldioxidutsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Då krävs det att vi nyttjar alla tillgängliga alternativ för att pressa ner klimatpåverkan från transporter. Genom att sätta upp laddstolpar är vi med och utvecklar infrastrukturen i Trelleborg och gör vardagen enklare för alla elbilsägare här och nu. Och genom vår satsning på vätgas till transporter är vi med och ställer om större fordonsflottor också till fossilfria alternativ. Och, glöm inte, att som elhandelskund hos oss har du rabatt på din laddning! Läs mer om vätgas här.

Skaffa dig ett laddkort här

Se var våra laddstolpar finns.

Energieffektiviseringar

I klimatomställningen är en viktig del att hushålla med naturresurser och energin som produceras. Vi kan hjälpa dig som fastighetsägare och företag att ha uppsikt över er energiförbrukning och inte köpa mer el än ni behöver. Genom att kombinera resurseffektiva energilösningar, fossilfri el och energieffektiviseringsåtgärder tar vi ansvar för framtiden och hjälper dig som kund att göra detsamma.

Kontakta oss om du vill prata energieffektiviseringar eller läs mer om hur energieffektivisering bidrar till hållbart samhälle här.

Ljusare framtid med solenergi

Solceller är en investering i en mer hållbar energilösning för såväl hushåll som företag. Du sänker inte bara ditt behov av köpt energi och dina energikostnader. Du hjälper dessutom till att öka andelen förnybar energi i samhället, och därmed bidrar du till en mer hållbar värld – och inspirerar andra. Vi erbjuder dig ett bra avtal där vi betalar samma pris på elen som levereras ut på elnätet som du har avtal på om du köper av oss.

Bli mikroproducent hos oss!

Miljövänlig värme med lokal produktion

Miljövänlig värme? Ja, det är den värme som cirkulerar i vårt fjärrvärmesystem. Den produceras på förnybara biobränslen – flis från grenar och toppar i närområdet som annars hade legat kvar i skogen. Dessutom återförs ca 97% av fjärrvärmens aska som näring tillbaka till den lokala skogen. Så dess positiva inverkan på miljön är påtaglig. Dessutom kan många dela på samma värme, vilket gör systemet effektivt.

Vill du också ha miljövänlig värme? Läs mer eller kontakta oss!

Trelleborgs Energi