På denna sida har vi samlat information till dig om den rådande ansträngda elmarknaden och elpriset, för att försöka bena ut vad som är vad. Här hittar du förklaringar och aktuella ämnen, liksom månadsvisa marknadskommentarer.

För att minska risken för skyhöga räkningar och att faktiskt stå utan el och värme under vissa timmar behöver vi hjälpas åt. Det är dags att vi tillsammans planar ut kurvan. Du kan hjälpa till genom att se över din energiförbrukning. Genom att minska vår egen användning kan vi sänka vår egen kostnad, men också bidra till att påverka priset på sikt på marknaden. Så det finns allt att vinna i att spara på elen.

Visste du att om vi kan hjälpas åt att sänka elanvändningen med så lite som två procent (-2%) får vi hela fem gånger lägre risk för bortkoppling. Mer om detta kan du läsa om i foldern som du även har fått på posten. Du kan läsa den här.

Genom att anamma tankesättet ’många bäckar små’ kan vi tillsammans minska den faktiska risken för bortkoppling. Genom att minska vår egen användning k…

Marknadskommentar för januari Det finns faktorer som påverkar marknadsläget som du och jag inte kan påverka. Elmarknaden har sedan invasionen av Ukrai…

Håll dig uppdaterad

Här nedan har vi samlat information till dig om den rådande ansträngda elmarknaden och elpriset, för att försöka bena ut vad som är vad. Här hittar du förklaringar och tips om hur du kan tänka.

Svenska kraftnät meddelade den 27 oktober att de föreslår till regeringen ett stöd till elanvändare i södra Sverige i storleksordningen 55 miljarder k…

Vi förstår att det kan kännas svårt att välja elavtal just nu. Vi kan bara lämna en rekommendation till dig och be dig att hålla koll på hur marknaden…

De kostnader du betalar för att få ström i dina uttag består av tre olika delar. Förutom att du betalar för elhandel och elnät utgörs en stor del av s…

Trelleborgs Energi