Vilken avtalsform ska jag välja?

Vi förstår att det kan kännas svårt att välja elavtal just nu. Vi kan bara lämna en rekommendation till dig och be dig att hålla koll på hur marknaden utvecklar sig.

Vår rekommendation

På grund av den instabilitet som råder på elmarknaden kan vi dessvärre inte erbjuda fastprisavtal till dig just nu. När det åter blir möjligt att göra så kommer vi att informera om detta. Så utifrån detta och det rådande läget rekommenderar vi dig att teckna ett avtal med rörligt elpris och avvakta hur marknaden utvecklar sig. Marknaden är osäker och därmed även prisbilden för kommande period. Du kan själv hålla koll på spotpriserna hos Nord Pool.

För vem passar timpris?

Priset på elmarknaden väntas vara högt i höst och vinter, men det kommer sannolikt inte vara lika högt alla dygnets timmar. Så om du har du möjlighet att vara flexibel i sin elkonsumtion och förbruka din el de timmar på dygnet då priset är lägst kan just ett timprisavtal vara ett alternativ.

Teckna ditt elavtal här

Skillnaden mellan timpris och rörligt pris

Rörligt avtal innebär att du blir fakturerad ett snittpris av elpriset varje månad, därför har det inte har någon betydelse över när på dygnet du förbrukar elen.

Timprisavtal, även kallat timspotpris, är när du betalar det du faktiska priset för varje kWh du förbrukar. Detta avtal gör att du har möjlighet att påverka hur mycket du betalar för elen, jämfört med rörligt avtal där det alltså är ett snittpris som gäller för all din elförbrukning.

Vill du följa din förbrukning timme för timme finns det möjlighet att begära timavläsning. Du har möjlighet att begära att få timavläsning via ditt elhandelsbolag eller direkt via ditt elnätsbolag, men det sker endast om du själv ber om det.

Trelleborgs Energi