Hur påverkas jag om elen behöver kopplas bort?

Om efterfrågan på el är större än tillgången, riskeras att en elbrist uppstår. Till följd av detta kan en bortkoppling av elanvändare uppstå. Hur det i praktiken fungerar förklarar vi här nedan.

Genom att anamma tankesättet ’många bäckar små’ kan vi tillsammans minska den faktiska risken för bortkoppling. Även om vissa apparater inte drar mycket el, kanske de står på väldigt länge eller till och med hela tiden? Tänk på den totala belastningen över tid. Om vi kan hjälpas åt att sänka elanvändningen med så lite som två procent (-2%) får vi hela fem gånger lägre risk för bortkoppling. Om en risk för att elbrist skulle bli reell, så kommer en bortkoppling att ske enligt Svenska kraftnäts planerinsprocess Styrel, som gör det möjligt att prioritera samhällsviktig verksamhet vid en eventuell bristsituation.

Styrel – prioritering av samhällsviktiga användare

Om elbrist skulle uppstå så att balansen mellan tillgång och efterfrågan av el upphör, så kan statliga Svenska kraftnät tvingas koppla bort el för en del av användarna.

Elbrist kan förekomma vid exempelvis störningar i elproduktionen eller om importen från andra länder minskar eller under kalla vintrar. För att undvika att elförsörjningen kollapsar i delar eller, i värsta fall, hela Sverige kan alltså Svenska kraftnät beordra elbolagen att koppla bort elanvändare. För att denna bortkoppling inte ska påverka samhällets kritiska funktioner samt lindra effekten av bortkopplingen, har Energimyndigheten utvecklat en planeringsprocess som kallas för Styrel. Denna process gör det möjligt att prioritera el till samhällsviktiga elanvändare vid en bortkoppling.

Inom Styrel finns åtta prioritetsklasser

  1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
  6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
  7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
  8. Övriga elanvändare.

Fördjupad information om Styrel finns att läsa om hos Svenska kraftnät.

Använd mindre el

Om alla hjälps åt att spara på elförbrukningen, sänker vi inte bara våra enskilda energikostnader, utan vi kan tillsammans sänka efterfrågan på el. Genom att göra detta tillsammans, så kan vi minska risken för frånkoppling men också få en dämpande effekt på elpriset.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra.

Trelleborgs Energi