Kommer jag att bli kompenserad?

Svenska kraftnät meddelade den 27 oktober att de föreslår till regeringen ett stöd till elanvändare i södra Sverige i storleksordningen 55 miljarder kronor. Stödet ska utgå med 79 öre per kWh för konsumenter i SE4 och basera sig på konsumtionen under oktober 2021 till september 2022.

Hur mycket just du får i stöd beror på stödnivån i ditt elområde och på din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod. I elområde SE3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh och i elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh:

SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Formerna och tidpunkten för när du kan få ut stödet är inte klart. Svenska kraftnät har vänt sig till regeringen för hantering av utbetalningen. Energimarknadsinspektionen (Ei) måste godkänna förslaget för att det ska kunna genomföras. Det går i dagsläget inte säga hur lång tid Eis handläggning av förslaget tar. Regeringen ska sedan besluta om hur utbetalningen ska hanteras.

Vi kommer löpande informera om utvecklingen på denna sida. Läs mer om förslaget från Svenska kraftnät här.

Trelleborgs Energi