Så här fungerar elmarknaden

Efterfrågan och tillgång tillsammans med det svenska elnätens förmåga att transportera elen, styr elpriset.

Svenska kraftnät, som är balansansvarig, det vill säga att hålla vårt elnät på 50 Hz, delade 2011 in Sverige i fyra elområden. Trelleborgs Energi befinner sig i elområde SE4.

En av anledningarna till denna uppdelning är att EU strävar efter att skapa en gemensam europeisk elmarknad. Då måste priset på el tillåtas att variera mellan de olika delarna av Sverige, så att utbud och efterfrågan i varje område återspeglas.

En annan anledning är att dessa prisskillnader ska få igång utbyggnad av överföringskapaciteten mellan de fyra elområdena och därmed att minska avstånden mellan produktion och förbrukning av el.

Överskott på el i norra Sverige

I södra Sverige finns en större befolkningsmängd och därmed fler elanvändare, medan det i norra Sverige generellt finns ett överskott på el. Vattenkraften som står för ca 60 % av produktionen i Sverige fysiskt finns belägen i norr. Överskottet på el i de norra elområdena i kombination med en större efterfrågan i de södra elområdena, gör att stora mängder el transporteras från norra Sverige för att tillgodose behovet av el i södra Sverige.

Elpriset styrs alltså av tillgång och efterfrågan på el men också av elnätens förmåga att transportera elen inom Sverige.

Elpriset sätt på elbörsen Nord Pool, där tillgång och efterfrågan styr.

Trelleborgs Energi