Varje kilowattime räknas

Genom att anamma tankesättet ’många bäckar små’ kan vi tillsammans minska den faktiska risken för bortkoppling. Genom att minska vår egen användning kan vi sänka vår egen kostnad, men också bidra till att påverka priset på sikt på marknaden. Så det finns allt att vinna i att spara på elen.

Vad kan jag göra för att bidra?

Det bästa sättet att spara energi är att helt enkelt inte använda den alls. Men det är ju inte alltid möjligt. För att skapa smarta energisparvanor behöver vi tänka om, ändra vårt beteende och anpassa våra vanor utifrån våra enskilda behov. Genom att bli medveten om vad du använder energi till och hur mycket, bidrar du till att på kort sikt få elen att räcka till även när det blir kallare och på längre sikt till omställningen till ett hållbart samhälle. Genom att göra detta tillsammans, såväl privatpersoner som den offentliga sektorn och företag, så kan vi minska risken för frånkoppling men också få en dämpande effekt på elpriset.

Det finns en mängd olika saker du kan göra för att påverka din elförbrukning. Nedan har vi listat saker som du kan tänka på, men ha koll på om punkterna är hjälpsamma för dig. Utforska din egen förbrukning för att ta reda på var i ditt hem och hur just du kan spara energi.

Energispartips

Krånglar du till det? Ibland gör vi saker svårare än de är. Det är lätt att glömma att en extra tröja eller en filt värmer bra. Här delar vi några enk…

Ja, det är inte en helt enkel fråga att svara på. Men genom att du har koll på din elförbrukning så är du ett steg närmre. Och om alla hjälps åt att s…

Energirådgivning

De flesta kommuner erbjuder en kommunal, kostnadsfri energirådgivning till privatpersoner, företag och organisationer. Där kan du bland annat få stöd och tips på hur du kan minska din energianvändning och därmed även energikostnader. Trelleborgs energirådgivare kan du nå på energiradgivning@trelleborg.se eller på telefon 0410-73 41 37.

Vi samarbetar med Energi- och Klimatrådgivarna i Skåne. Dem kan du som kund också kontakta och få hjälp med att gå igenom din energisituation och få tips och förslag till energieffektivisering angående belysning, elektronik, uppvärmning, isolering, fönster och transporter. Du når dem på telefon: 020-40 33 70, e-post: energirad@kfsk.se
Energi- och Klimatrådgivarna i Skåne

Nyttiga tips och råd finns också på Energimyndighetens informationskampanjsida: Varje kilowattimme (kWh) räknas (energimyndigheten.se)

Läs om hur ditt bidrag till att minska elförbrukningen kan halvera elpriserna

Trelleborgs Energi