Hoppa till huvudinnehåll

Creative Commonslicens

På vår webbplats publicerar vi alla våra texter och bilder under en Creative Commonslicens. Den licensmodell vi har valt betecknas cc by-sa.

Det innebär att du får använda texter och bilder från denna webbplats i andra sammanhang. Du får även bearbeta texter och bilder om du anger upphovsmannen och/eller licensgivaren (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din användning av texterna och/eller bilderna).

Alla nya verk som skapas utifrån ett verk som har den här licensen ska ha samma licens, som ursprungsverket.

Vissa texter, bilder och filer är undantagna denna generella licens. Om upphovsmannen har indikerat en annan licens så gäller den istället. Det handlar oftast om pressbilder och ritningar som vi inte är våra egna. Då framgår det i anslutning till bilden eller filen vilken annan licens som gäller, oftast C (Copyright). De bilderna får inte användas.

Om det inte står någon skribent eller fotograf på våra texter eller bilder kan du uppge Trelleborgs Energi som upphovsman.

Creative Commons är en ideell organisation vars syfte är att hjälpa de som skapar och vill dela med sig (helt eller delvis) av sina verk.

Creative Commons – Sverige