Tillfällig inloggning till Mina sidor

På grund av tekniska problem går det just nu inte att logga in med BankId på Mina Sidor. Däremot kan man som vanligt logga in med användarnamn och lösenord. Vi arbetar för en snabb lösning. Tack för ert tålamod!

Hoppa till huvudinnehåll

Vi erbjuder hållbara energilösningar för kommande generationer

Avbrott och felanmälan

Felanmälan elnät

072-976 50 83 (vardagar kl 7-16)
040-676 90 50 (övrig tid)

Felanmälan fjärrvärme

Vanliga frågor och svar

Se alla frågor och svar
 • Varför betalar jag avgift för elnätet?

  Som elnätskund är du ansluten till elnätet, och ditt elnätsbolag säkerställer att du alltid har tillgänglig el i ditt uttag. Vår arbetsinsats gör så att ljuset tänds när du behöver det och att kaffebryggaren fungerar. Elnätsavgiften täcker kostnader för säker och effektiv transport av el via elnätet till hushåll, industrier och verksamheter. Avgiften stödjer drift, underhåll och förbättringar av den nödvändiga infrastrukturen för att elen ska kunna nå ditt hem.

  Läs mer om din elnätsavgift här.

 • Jag har fått ett anvisningspris, vad innebär det?

  För att få el i din bostad behöver du ha ett elnätsavtal samt ett elhandelsavtal. Om du inte aktivt kontaktar ett elhandelsbolag när du flyttar in i en bostad, blir du anvisad av elnätsföretaget till en elhandlare. Gör du inget aktivt val, får du ändå el i din bostad då detta är lagstadgat, men till ett anvisningspris.

  Det är upp till varje enskilt hushåll att göra ett aktivt val av elhandelsbolag och elavtal. Tecknar du inte ett elavtal när du flyttar är det varje elnätsbolags skyldighet att anvisa dig till ett elhandelsbolag och du får då ett så kallat anvisningspris.

  Anvisningspriset som du får är ett rörligt elpris med ett påslag på 18,75 öre/kWh inklusive moms (15 öre/kWh exklusive moms).

  Anvisningspriset löper tillsvidare med 14 dagars uppsägningstid.

  På Energimarknadsinspektionens oberoende prisjämförelsesajt Elpriskollen kan du jämföra elpriser, avtalsvillkor och årsavgifter från olika elhandlare.

  Se våra avtalsvillkor för elhandel här.

  Gör ett aktivt val och teckna elavtal.

 • Vad kan jag själv göra för att minska min elförbrukning?

  Det bästa sättet att spara energi är att helt enkelt inte använda den alls. Men det är ju inte alltid möjligt. För att skapa smarta energisparvanor behöver vi tänka om, ändra vårt beteende och anpassa våra vanor utifrån våra enskilda behov. Genom att bli medveten om vad du använder energi till och hur mycket, bidrar du till att på kort sikt få elen att räcka till även när det blir kallare och på längre sikt till omställningen till ett hållbart samhälle. Genom att göra detta tillsammans, såväl privatpersoner som den offentliga sektorn och företag, så kan vi minska risken för frånkoppling men också få en dämpande effekt på elpriset.

  Här kan du läsa mer om hur du kan energieffektivisera med oss!

 • Varför är elräkningen så hög?

  I grund och botten påverkas din elräkning främst av elpriset på NordPool, den nordiska elbörsen. Där har vi det senaste året sett en uppgång av elpriset av sällan skådat slag. Varför? Jo, framför allt för att många av de faktorer som påverkar, plötsligt har sammanfallit och resulterat i nya högstanivåer.

  Hela Europa har haft höga elpriser sedan hösten 2021 vilket främst beror på det höjda naturgaspriset. Detta förvärrades efter Rysslands invasion av Ukraina. De europeiska priserna i våra omkringliggande länder påverkar oss då vi är delar av samma system.

  Med mindre vattenkraftsproduktion än normalt under förra året, vilket är en billig energikälla, behövde marknaden komplettera efterfrågan med dyrare energislag. Tillgången på kärnkraften har inte heller varit som normalt, med planerade och oplanerade bortfall, såväl i Sverige som på kontinenten, med samma effekt på priset.

  Slutligen har vi också en snedfördelning av produktionen i Sverige där SE4, vårt elprisområde, saknar större produktion, vilket innebär att vi får köpa in från norr, där det mesta redan använts och därför blir till dyrare pris.

 • Vad kan jag göra om jag vill bidra till en bättre framtid?

  All energiproduktion har en påverkan på miljön, på något sätt. Så det bästa du kan göra för att bidra till omställningen är att energieffektivisera eller spara; elen är en värdefull resurs som vi behöver vara rädda om och ju mer vi sparar desto mindre belastar det miljön (och ger oss sänkta kostnader och bättre effektbalans på köpet). Vill du göra ännu mer och har möjligheterna, så är det ju självklart en bra idé att installera solceller – du använder din egenproducerade förnybara el. Att tänka på sina transporter är ytterligare ett sätt att avlasta miljön; åker du kollektivt (helst tåg), eller har elbil så minskar ditt koldioxidavtryck ytterligare.

Aktuellt

Alla nyheter