Trelleborgs Energi

Det har nyligen blivit fel i våra utskick! Har du ett befintligt elavtal hos oss, eller med en annan elhandlare, och nåtts av ett brev där vi ber dig …

Sommaren 2021 är elpriserna mycket höga. Vad beror det på och vad gör vi som energibolag för att hjälpa dig som kund? Trelleborgs Energi gör allt vi k…

Energimarknadsinspektionen i Sverige varnar för oseriösa energibolag som ringer till privatpersoner med vilseledande och aggressiva säljmetoder. Trell…

Vi har elavtal för just ditt behov och livssituation. Oavsett om du väljer att teckna rörligt eller fast avtal, håller vi priserna så låga som möjligt…

Trelleborgs Energi ska med innovation och hållbarhet göra Trelleborg till Sveriges mest klimatsmarta stad. Våra satsningar inom bl a grön egenprodukti…

Med fjärrvärme får du en enkel, driftsäker och miljösmart uppvärmning av ditt hem. Den sköter sig i princip själv och den gör att du alltid kan känna …

För oss är det självklart att idrott och energi hör ihop. Båda två skapar kraft och tillsammans blir vi ännu starkare. Har du en klubb, förening eller…

Solen är en miljövänlig och förnybar energikälla och solceller är därför en hållbar investering för framtiden – som dessutom kan höja värdet på din fa…

Kör du elbil? Då kan du enkelt ladda bilen i Trelleborg. Elen som du tankar i laddstolparna är givetvis vår förnybara el. Köper du den, minskar du din…

Trelleborgs Energi läser av elmätaren hemma hos dig minst en gång i månaden med hjälp av fjärravläsning. Tack vare detta blir du fakturerad för din fa…

Trelleborgs kommuns energi- och klimatrådgivning Energi- och klimatrådgivning med kostnadsfri och oberoende rådgivning till privatpersoner, företag oc…

Trelleborgs Elnät har en central roll för att bygga det hållbara samhället och arbetar hela tiden med att förnya, underhålla och förbättra vårt nät. D…

De kostnader du betalar för att få ström i dina uttag består av tre olika delar. Förutom att du betalar för elhandel och elnät utgörs en stor del av s…