Trelleborgs Energi

På grund av volatiliteten på elmarknaden kan vi dessvärre inte erbjuda fastprisavtal till våra kunder just nu. När det åter blir möjligt att göra så kommer det aviseras här.

För att följa kundernas efterfrågan på ökad styrning av elförbrukningen lanserar nu Trelleborgs Energi möjligheten för timvis avräkning på elförbrukni…

Vi har elavtal för just ditt behov och livssituation. Oavsett om du väljer att teckna timpris, rörligt eller fast avtal, håller vi priserna så låga so…

Trelleborgs Energi ska med innovation och hållbarhet göra Trelleborg till Sveriges mest klimatsmarta stad. Våra satsningar inom bl a grön egenprodukti…

Med fjärrvärme får du en enkel, driftsäker och miljösmart uppvärmning av ditt hem. Den sköter sig i princip själv och den gör att du alltid kan känna …

För oss är det självklart att idrott och energi hör ihop. Båda två skapar kraft och tillsammans blir vi ännu starkare. Har du en klubb, förening eller…

Solen är en miljövänlig och förnybar energikälla och solceller är därför en hållbar investering för framtiden – som dessutom kan höja värdet på din fa…

Kör du elbil? Då kan du enkelt ladda bilen i Trelleborg. Elen som du tankar i laddstolparna är givetvis vår förnybara el. Köper du den, minskar du din…

Det lokala föreningslivet är viktigt för oss på Trelleborgs Energi. Vi sponsrar årligen klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott…

Trelleborgs Energi läser av elmätaren hemma hos dig minst en gång i månaden med hjälp av fjärravläsning. Tack vare detta blir du fakturerad för din fa…

Trelleborgs kommuns energi- och klimatrådgivning Kostnadsfri och oberoende rådgivning till privatpersoner, företag och föreningar. Du kan få hjälp med…

Trelleborgs Elnät har en central roll för att bygga det hållbara samhället och arbetar hela tiden med att förnya, underhålla och förbättra vårt nät. D…

De kostnader du betalar för att få ström i dina uttag består av tre olika delar. Förutom att du betalar för elhandel och elnät utgörs en stor del av s…