Trelleborgs Energi ska med innovation och hållbarhet göra Trelleborg till Sveriges mest klimatsmarta stad. Våra satsningar inom bland annat grön egenproduktion av el, laddstolpar, vätgas och olika digitala lösningar gör att vi har mycket goda förutsättningar för att lyckas med uppdraget.

Solceller

Allt fler väljer att producera sin egen el genom solceller vilket är en garanterat lönsam investering. Du sparar pengar från dag ett eftersom du får lägre och jämnare energikostnader. Efter cirka 10 år är ditt solcellssystem avbetalat, därefter gör du en ren vinst. Med solceller blir du mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar och du gör en synlig insats för miljön. Dessutom höjer de värdet på din fastighet och du kan lugnt räkna hem din investering om du säljer fastigheten.

Laddstolpar

Det är otroligt populärt att köra elbil. Det är hållbart, ekonomiskt och roligt. Bilarna låter mindre, håller längre och kräver mindre underhåll än vanliga bilar. Och i takt med att batterierna blir större och kapaciteten i laddarna ökar, kommer elbilen längre och längre på en laddning. Det skall vara enkelt med el i tanken och Trelleborgs Energi satsar självklart på framtidens drivmedel. Redan idag finns flertalet laddpunkter runt om i stan. Naturligtvis tankade med 100% förnybar el.

Vätgas

Trelleborg startar ett kommunövergripande projekt som ska placera kommunen i Sverigetäten gällande utvecklande och användande av vätgas som energibärare. Ambitionen är att sänka andelen fossila drivmedel som används i den egna fordonsflottan och därmed minska kommunens klimatpåverkan. För att nå det målet har staden valts ut till ett EU-projekt. Det har tagits beslut att utreda lokal produktion av vätgas, genom vilken Trelleborg på sikt skulle kunna bli självförsörjande på lokalproducerat och fossilfritt bränsle.

Vätgas

Alla