Hoppa till huvudinnehåll

Jag ska flytta

Flyttdags? Då brukar det vara mycket att tänka på. För att lampan ska lysa och elementen vara varma i din nästa bostad, ska anmälan eller uppsägning av el och fjärrvärme ske senast 14 dagar innan in- eller utflyttning. Annars finns det risk att utflyttande kund får betala för el som den inflyttande kunden förbrukar. Kom ihåg att utflyttande kund är betalningsskyldig fram tills dess att abonnemanget är uppsagt.

Flyttat? – så här går det till!

Du behöver ha två avtal för att få el, ett för att använda elnätet och ett för att köpa elen du använder.

Avtalet du ingår för att använda elnätet tecknar du med elnätsföretaget som äger elnätet där du bor, du kan alltså inte välja vilket företag du vill teckna detta avtal med. Om du inte tecknar avtal med elnätsföretaget kan bland annat din el stängas av utan förvarning, du kan få stora krav i efterhand och problem på grund av att elmätaren inte har avlästs vid inflyttning.

Det andra avtalet som du ingår för att köpa el, tecknar du med ett elhandelsföretag. Här kan du välja mellan över 100 företag som levererar el. Om du inte tecknar ett elhandelsavtal blir du automatiskt anvisad till ett elhandelsföretag, och det brukar bli dyrt. Du kan när som helst därefter byta elhandelsföretag om du vill, men om du bryter ett avtal innan bindnings- och uppsägningstid löpt ut kan du bli skyldig att betala en lösenavgift.

Vi hjälper dig!

Flyttanmälan och uppsägning gör du på Mina sidor eller hos vår kundservice.