Hoppa till huvudinnehåll

Nya energimixar med 100 procent fossilfri el

Från 1 mars 2024 får du som kund automatiskt en ny energimix som är 100 procent fossilfri. Det innebär att din el kommer från både vattenkraft och kärnkraft. Du kan med ett aktivt val fortsatt få 100 procent förnybar el om du hellre önskar det! För att möta dagens elbehov och kunna utvecklas hållbart, behöver vi nyttja alla fossilfria energislag som finns tillgängliga.

Här kan du läsa lite mer om våra energimixar, skillnaderna mellan dem, och annat matnyttigt för att du ska kunna göra ett så bra val som möjligt för din elleverans. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta kundservice!

Energimixar för framtiden

För att kunna balansera hållbar utveckling med en prisbild som också är uthållig över tid har vi skapat en ny blandning av energikällor för din elleverans: fossilfri mix. I denna kommer elen från vattenkraft och kärnkraft. Vi erbjuder också en förnybar mix som innehåller el från sol-, vind- och vattenkraft.

Vi gör detta av flera skäl. Det första är för att det krävs idag för att kunna driva omställningen till ett hållbart samhälle. För att på sikt nå Sveriges klimatmål, och samtidigt täcka upp för ett extremt växande elbehov, så behövs mer elproduktion, och den måste komma från från fossilfria energikällor. Därför behöver vi nyttja alla fossilfria energislag som finns tillgängliga.

Dessutom kommer förändringen i energimixen bidra till ett mer stabilt elpris för dig som kund. Priset på ursprungsgarantier, precis som priset på el i stort, styrs av tillgång och efterfrågan, och därför kan det variera. Det gäller särskilt förnybar el där produktionen i större grad påverkas av väderförhållanden och då kan inköpspriset på förnybar el variera kraftigt. Genom att byta till planerbara, fossilfria energikällor får vi mer kontroll över elpris och kostnader.

Frågor och svar om våra energimixar

 • Vad blir den extra kostnaden om jag önskar förnybar mix?   

  Priset för förnybar el kommer att variera beroende på vårt inköpspris. Vi kan därför inte säga exakt vad det kommer att kosta per kWh. Just nu är det dock något dyrare jämfört med vår fossilfria mix på grund av ursprungsgarantiernas olika kostnader.

  En ursprungsgaranti är ett dokument som intygar att en viss mängd elektricitet har producerats från en viss energikälla. Dessa garantier används som ett sätt att spåra och bekräfta ursprunget för den elektricitet som genereras och konsumeras.

 • Hur mycket av min el kommer att komma från kärnkraft?

  Beroende på tillgång av vattenkraft och kärnkraft kommer den faktiska energimixen att variera under året.  Vid årets slut ser vi den exakta fördelningen mellan de olika kraftslagen, vilket redovisas på din faktura.

 • Varför gör ni denna förändring?

  Trelleborgs Energi tar in kärnkraftsel i vårt erbjudande, för att bidra till en snabbare utfasning av fossila bränslen (kol, gas, olja) och möjliggöra omställningen.   

  Kärnkraften utgör en betydande del av den planerbara kraften i det nordiska elsystemet. Att utnyttja kärnkraft för elproduktion ger låga utsläpp av koldioxid och är därför viktig på kort sikt.   

 • Från när erbjuder ni de nya produkterna Fossilfri/Förnybar mix?

  De nya energimixerna, förnybart och fossilfritt, kan väljas redan från 1 mars, när du tecknar ett nytt avtal med Trelleborgs Energi. Även befintliga kunder har möjlighet att välja energimix från och med 1 mars. Du kan göra ett aktivt val genom att teckna ditt avtal här på vår hemsida. Gör du inte ett aktivt val, kommer du att få erbjuden energimix, från och med 1 maj.

 • Varför gör ni denna ändring? 

  Priset på förnybar el har stigit kraftigt under föregående år. För att kunna erbjuda ett mer konkurrenskraftigt pris till våra kunder inkluderar vi kärnkraft i portföljen. På så sätt kan vi optimera priset till kund då vi blir mindre beroende av ett specifikt kraftslag. Vill man ha förnybar el går det fortfarande bra att välja detta.

  Massiv elektrifiering av samhället kräver att vi använder alla fossilfria, tillgängliga kraftslag. Vi har ett enormt elbehov både globalt men också i Sverige de kommande åren, och elektrifieringen har pekats ut som grunden för att vi ska kunna uppnå det fossilfria samhället. Därför måste vi också kunna nyttja alla energislag som vi har för att nå dit.

 • Vad är skillnaden med fossilfri och förnybar mix?  

  Fossilfritt betyder att elen inte produceras med fossila bränslen och icke förnybara energikällor så som olja, kol eller gas. I vår fossilfria mix får du din el från vattenkraft och kärnkraft.

  Förnybar energi produceras från källor som naturligt förnyas. I vår förnybara mix får du din el från de förnybara källorna vatten, sol och vind.

 • Varför lägger ni in kärnkraftsel när jag sedan innan bara har vatten – och vill fortsätta ha vatten?   

  Från och med 1 maj 2024 erbjuder vi två olika blandade energikällor till alla våra kunder – en fossilfri energimix, och en förnybar. För att kunna hantera övergången på befintliga kunder har vi valt att lägga alla kunder som har haft vår standardprodukt (hittills enbart vattenkraft) till vår nya standardprodukt (som innehåller vattenkraft och kärnkraft), den mix som kallas för fossilfri mix.

  Önskar du inte denna mix kan du välja vår förnybara mix, som består av sol, vind och vatten. Det gör du genom att kontakta vår kundservice.