Elområden

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

Elområden i Sverige

Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige. Beslutet om att införa elområden är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som också ska ge ett starkare elnät.

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in landet i fyra elområden. Uppdelningen gör det tydligt var i Sverige det finns behov av att bygga ut stamnätet för el. Den ger också en tydlig indikation på var i landet det finns behov att öka elproduktionen för att bättre motsvara förbrukningen i just det området och därmed minska behovet av att transportera elen långa sträckor.

Olika prisområden

Elområdena kan ha olika priser vid olika tillfällen. Priset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. Priserna varierar därför mellan både elområdena och elhandlarna. På längre sikt och i takt med att investeringar görs i elnät och elproduktion kommer vi sannolikt att se en utjämning av prisskillnaderna.

Elområde Malmö

Trelleborg tillhör elområde Malmö (SE4) och våra priser följer prisutvecklingen inom området som sträcker sig ungefär från Varberg till Oskarshamn och söderut.

Elområden

Trelleborgs Energi