Hoppa till huvudinnehåll

Mer om solceller

Solen är en miljövänlig och förnybar energikälla och solceller är därför en hållbar investering för framtiden – som dessutom kan höja värdet på din fastighet. I samma sekund som solcellerna kopplas in på nätet börjar de producera el. Under de perioder då solcellerna producerar mer el än vad du behöver, kan du sälja överskottsproduktionen till oss till ett riktigt bra pris.

Läge att investera i solceller

Allt fler väljer att producera sin egen el genom solceller vilket är en lönsam investering. Du sparar pengar från dag ett eftersom du får lägre och jämnare energikostnader. Efter cirka 10 år är ditt solcellssystem avbetalat, därefter gör du en ren vinst. Med solceller gör du en synlig insats för miljön. Dessutom höjer de värdet på din fastighet och du kan lugnt räkna hem din investering om du säljer fastigheten.

Ljusare framtid med solenergi

Solceller bör ses som en långsiktig investering med en uppskattad livslängd på upp till 40 år. När anläggningen är betald är elen från sol i princip gratis och behovet av att köpa in el från din elleverantör sjunker. Ibland producerar du till och med mer solenergi än vad du själv kan använda och en sådan överskottsproduktion kan du antingen lagra i ett batteri och använda när solen gått ner eller sälja vidare till ett energibolag, något som kan ge en regelbunden inkomst. Har du elbil tankar du den gratis.

Välj hållbart redan idag

Väljer du solceller finns det alltså pengar att spara, du minskar ditt behov av köpt energi och du sänker dina energikostnader. Du hjälper dessutom till att öka andelen förnybar energi i samhället samtidigt som du bidrar till en mer hållbar värld – och inspirerar andra. Vi hjälper dig att ta fram den bästa lösningen för just dig och finns med som ett tryggt och nära bollplank längs med hela vägen.

Villkor och mer information 

Energimyndigheten, oberoende vägledning om solceller

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne, broschyrer 

Sol är säkrare än vind och vatten

Varje dag nås vi av 8 000 gånger mer energi än vad mänskligheten gör av med under ett år. Faktum är att vi på bara en och en halv timme tar emot så mycket solstrålning som hela jordklotet förbrukar per år. Det bästa med solenergin är att den är gratis och inte kommer att ta slut på sisådär 4,5 miljarder år. En annan bra sak är att vi faktiskt kan ta tillvara på all den här härliga förnybara energin. Förnybar energi har sitt ursprung i källor som förnyas på ett naturligt sätt – som sol, vind, vatten och biobränsle.

Svenska vädret

En vanlig uppfattning är att solen inte skiner tillräckligt mycket i Sverige för att det ska vara idé att installera solceller. Men ny forskning visar att vårt klimat faktiskt kan vara idealiskt för solceller! Det är nämligen inte bara hur mycket solen lyser som påverkar produktionen, utan också hur varmt det är. Blir det för varmt försämras effektiviteten i solcellerna. Kalla temperaturer har därför en positiv inverkan på panelernas elproduktion och vintertid kan solinstrålningen vara mycket intensiv om den reflekteras mot ett snötäcke.

Minimalt underhåll

När solcellerna väl är på plats är de i princip självgående och självrengörande. Det finns inga rörliga delar som måste underhållas eller kan gå sönder. Inget bränsle behöver tillföras och det skapas inga biprodukter i form av utsläpp och lukter.

Bidrag och ersättningar

För privatpersoner finns det ett statligt investeringsstöd att söka. Det gäller på kostnader för projektering, installation, material och arbete. Ställ dig i kö så fort som möjligt för detta eftersom det finns ett tak. Alla som söker får bidrag så länge det finns pengar. Kontakta Länsstyrelsen. För aktuell information om bidrag och ersättningar, läs mer hos Skatteverket.

Egen solcellsanläggning

Vill du veta hur det går till att ansluta en solcellsanläggning till elnätet? Läs mer här.

Frågor och svar om solceller

 • Varför betalar jag avgift för elnätet?

  Som elnätskund är du ansluten till elnätet, och ditt elnätsbolag säkerställer att du alltid har tillgänglig el i ditt uttag. Vår arbetsinsats gör så att ljuset tänds när du behöver det och att kaffebryggaren fungerar. Elnätsavgiften täcker kostnader för säker och effektiv transport av el via elnätet till hushåll, industrier och verksamheter. Avgiften stödjer drift, underhåll och förbättringar av den nödvändiga infrastrukturen för att elen ska kunna nå ditt hem.

  Läs mer om din elnätsavgift här.

 • Jag har fått ett anvisningspris, vad innebär det?

  För att få el i din bostad behöver du ha ett elnätsavtal samt ett elhandelsavtal. Om du inte aktivt kontaktar ett elhandelsbolag när du flyttar in i en bostad, blir du anvisad av elnätsföretaget till en elhandlare. Gör du inget aktivt val, får du ändå el i din bostad då detta är lagstadgat, men till ett anvisningspris.

  Det är upp till varje enskilt hushåll att göra ett aktivt val av elhandelsbolag och elavtal. Tecknar du inte ett elavtal när du flyttar är det varje elnätsbolags skyldighet att anvisa dig till ett elhandelsbolag och du får då ett så kallat anvisningspris.

  Anvisningspriset som du får är ett rörligt elpris med ett påslag på 18,75 öre/kWh inklusive moms (15 öre/kWh exklusive moms).

  Anvisningspriset löper tillsvidare med 14 dagars uppsägningstid.

  På Energimarknadsinspektionens oberoende prisjämförelsesajt Elpriskollen kan du jämföra elpriser, avtalsvillkor och årsavgifter från olika elhandlare.

  Se våra avtalsvillkor för elhandel här.

  Gör ett aktivt val och teckna elavtal.

 • Vad kan jag själv göra för att minska min elförbrukning?

  Det bästa sättet att spara energi är att helt enkelt inte använda den alls. Men det är ju inte alltid möjligt. För att skapa smarta energisparvanor behöver vi tänka om, ändra vårt beteende och anpassa våra vanor utifrån våra enskilda behov. Genom att bli medveten om vad du använder energi till och hur mycket, bidrar du till att på kort sikt få elen att räcka till även när det blir kallare och på längre sikt till omställningen till ett hållbart samhälle. Genom att göra detta tillsammans, såväl privatpersoner som den offentliga sektorn och företag, så kan vi minska risken för frånkoppling men också få en dämpande effekt på elpriset.

  Här kan du läsa mer om hur du kan energieffektivisera med oss!

 • Varför är elräkningen så hög?

  I grund och botten påverkas din elräkning främst av elpriset på NordPool, den nordiska elbörsen. Där har vi det senaste året sett en uppgång av elpriset av sällan skådat slag. Varför? Jo, framför allt för att många av de faktorer som påverkar, plötsligt har sammanfallit och resulterat i nya högstanivåer.

  Hela Europa har haft höga elpriser sedan hösten 2021 vilket främst beror på det höjda naturgaspriset. Detta förvärrades efter Rysslands invasion av Ukraina. De europeiska priserna i våra omkringliggande länder påverkar oss då vi är delar av samma system.

  Med mindre vattenkraftsproduktion än normalt under förra året, vilket är en billig energikälla, behövde marknaden komplettera efterfrågan med dyrare energislag. Tillgången på kärnkraften har inte heller varit som normalt, med planerade och oplanerade bortfall, såväl i Sverige som på kontinenten, med samma effekt på priset.

  Slutligen har vi också en snedfördelning av produktionen i Sverige där SE4, vårt elprisområde, saknar större produktion, vilket innebär att vi får köpa in från norr, där det mesta redan använts och därför blir till dyrare pris.

 • Vad kan jag göra om jag vill bidra till en bättre framtid?

  All energiproduktion har en påverkan på miljön, på något sätt. Så att ersätta fossila bränslen med förnybara är väsentligt för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle. Med ett energisystem som redan innehåller 99 procent fossilfri el är det fortfarande väsentligt att det tillskott som vi skapar är förnybart. Detta inte minst för att vi lever i en global värld där Sverige är en nettoexportör av el till omkringliggande länder. Så ju mer solel vi producerar till exempel, desto mer fossila bränslen kan vi trycka undan globalt.

  Ett annat sätt att bidra till omställningen är att energieffektivisera eller -spara; elen är en värdefull resurs som vi behöver vara rädda om och ju mer vi sparar desto mindre belastar det miljön (och ger oss sänkta kostnader och bättre effektbalans på köpet).