Felanmälan

Vi är här för att hjälpa dig! Beroende på vad felet gäller kan du behöva ringa olika telefonnummer. Se nedan för att få hjälp så snabbt som möjligt.

Felanmälan elnät

Vid fel på dina egna apparater eller ledningar i hemmet ska du kontakta din elinstallatör. Kontrollera dina säkringar vid mätaren, samt om jordfelsbrytaren kan ha löst ut. Undersök om dina grannar också är utan ström. Om grannarna har ström – men inte du – ligger felet oftast inom din egen anläggning. Ligger felet utanför din fastighet ringer du oss. Vi har alltid personal i beredskap för snabb felavhjälpning. En felanmälan på din egen anläggning som orsakar utryckning av Trelleborgs Energis personal debiteras efter gällande timpris.

Vid avbrott i överliggande nät larmas vår driftledning automatiskt. Vi lokaliserar felet och skickar ut beredskapspersonal till det aktuella området.

Innan du ringer oss!

Tänk på att du måste tillhöra vårt elnät för att få hjälp vid elavbrott. På elnätskartan kan man kontrollera om man tillhör Trelleborgs elnät eller om man bor utanför vårt elnätsområde och har EON som elnätsleverantör.

Kontakt

Vardagar: Felanmälan elnät klockan 07.00-16.00, 072-976 50 83

Övrig tid: Journummer 040-676 90 50

När enstaka kunder får avbrott får vi inga larm. Vid avbrott kontaktar kunden vår felanmälan på telefon 072-976 50 83 (07.00-16.00) och 040-676 90 50 (utanför kontorstid).

Felanmälan fjärrvärme

Innan du ringer vill vi att du kontrollerar att felet är på din fjärrvärmecentral. Om du behöver hjälp att åtgärda ett fel inom din egen anläggning kontaktar du en VVS-installatör. Om felet ligger på vår anläggning ringer du till oss. Vi har alltid personal i beredskap för snabb felavhjälpning.

Journummer 0410-73 48 00 (dygnet runt).

Alla