Intresseanmälan

Är du intresserad av att ansluta just din fastighet till vårt hållbara fjärrvärmenät, anmäl dig nedan så återkommer vi snarast möjligt.

Genom att klicka skicka in, samtycker jag till att Trelleborgs Energi samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för att anmäla mitt intresse för fjärrvärme. Behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering.
De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
Dina personuppgifter kommer lagras i vårt e-postsystem och kommer att hanteras av avdelningen/enheten.
Trelleborgs Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är Trelleborgs Energi AB som kan kontaktas på e-postadress energi@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt 1 år.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborgsenergi.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs Energi nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Trelleborgs Energi