Hoppa till huvudinnehåll

Jag har fått ett anvisningspris, vad innebär det?

För att få el i din bostad behöver du ha ett elnätsavtal samt ett elhandelsavtal. Om du inte aktivt kontaktar ett elhandelsbolag när du flyttar in i en bostad, blir du anvisad av elnätsföretaget till en elhandlare. Gör du inget aktivt val, får du ändå el i din bostad då detta är lagstadgat, men till ett anvisningspris.

Det är upp till varje enskilt hushåll att göra ett aktivt val av elhandelsbolag och elavtal. Tecknar du inte ett elavtal när du flyttar är det varje elnätsbolags skyldighet att anvisa dig till ett elhandelsbolag och du får då ett så kallat anvisningspris.

Anvisningspriset som du får är ett rörligt elpris med ett påslag på 18,75 öre/kWh inklusive moms (15 öre/kWh exklusive moms).

Anvisningspriset löper tillsvidare med 14 dagars uppsägningstid.

På Energimarknadsinspektionens oberoende prisjämförelsesajt Elpriskollen kan du jämföra elpriser, avtalsvillkor och årsavgifter från olika elhandlare.

Se våra avtalsvillkor för elhandel här.

Gör ett aktivt val och teckna elavtal.