Hoppa till huvudinnehåll

Vad är skillnaden med fossilfri och förnybar mix?  

Fossilfritt betyder att elen inte produceras med fossila bränslen och icke förnybara energikällor så som olja, kol eller gas. I vår fossilfria mix får du din el från vattenkraft och kärnkraft.

Förnybar energi produceras från källor som naturligt förnyas. I vår förnybara mix får du din el från de förnybara källorna vatten, sol och vind.