Tillfällig inloggning till Mina sidor

På grund av tekniska problem går det just nu inte att logga in med BankId på Mina Sidor. Däremot kan man som vanligt logga in med användarnamn och lösenord. Vi arbetar för en snabb lösning. Tack för ert tålamod!

Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör Trelleborgs Elnät för att minska sina nätförluster?

En stor del av förlusterna sker i transmissionsnätet (stamnätet), som drivs av Svenska kraftnät. De överför sina kostnader direkt till regionnätsägaren, som i sin tur överför sina kostnader till oss som lokalnätsägare. 

Sverige är ett långt land, med i många fall stora avstånd mellan där elen produceras och där den används. Finns produktionen av el där den används, minskar kostnaderna för överföringsförluster.  

Vi jobbar aktivt med att övervaka och bygga om elnätet så att det sker minimala förluster.