Hoppa till huvudinnehåll

Varför gör ni denna ändring? 

Priset på förnybar el har stigit kraftigt under föregående år. För att kunna erbjuda ett mer konkurrenskraftigt pris till våra kunder inkluderar vi kärnkraft i portföljen. På så sätt kan vi optimera priset till kund då vi blir mindre beroende av ett specifikt kraftslag. Vill man ha förnybar el går det fortfarande bra att välja detta.

Massiv elektrifiering av samhället kräver att vi använder alla fossilfria, tillgängliga kraftslag. Vi har ett enormt elbehov både globalt men också i Sverige de kommande åren, och elektrifieringen har pekats ut som grunden för att vi ska kunna uppnå det fossilfria samhället. Därför måste vi också kunna nyttja alla energislag som vi har för att nå dit.