Hoppa till huvudinnehåll

Varför rörlig överföringsavgift?

Bakom förändringarna ligger ökade kostnader för den el som går åt att driva elnäten, så kallat nätförluster, för samtliga nätägare. Vårt lokalnät får el från regionen som i sin tur får det från det rikstäckande transmissionsnätet (stamnätet). Längs med hela distributionsledet från produktion ut till kund sker det så kallade nätförluster. Det är el som blir till värme längs vägen och inte kommer kunderna till godo. Detta behöver alla elnätsägare köpa in el för att täcka – det är detta som kallas för nätförluster och utgör en del av överföringsavgifterna för elnätet.

Eftersom elpriset varierar så mycket har det blivit svårt för bolagen att täcka förlustelens kostnad genom den fasta avgiftsmodellen som branschen haft hittills. Redan 2020 övergick därför Svenska kraftnät till en rörlig överföringsavgift. Då våra kostnader följer transmissionsnätägarens och regionnätägarens kostnader är det rimligt att ha samma prismodell för lokalnätet också.