Hoppa till huvudinnehåll

Jag ska gräva!

Det finns alltid en risk för att det ligger elkablar, signalkablar, fjärrvärmekulvertar eller andra rör i marken. Så innan du börjar gräva ska du informera dig om eventuella ledningars sträckning där du tänker utföra markarbete. En avgrävd eller skadad ledning kan orsaka stora skador och kostnader, inte bara för dig själv utan också för många andra som är anslutna till ledningsnätet.

Boka kostnadsfri kabelvisning hos Ledningskollen

Minst 5 dagar innan

Här får du besked om vilka ledningsägare som har ledningar nedgrävda i det område där du skall gräva. Du slipper att ringa runt, systemet hanterar din förfrågan till alla berörda ledningsägare som finns med i ledningskollen.se

Så här gör du:

  1. Gå in på ledningskollen.se
  2. Skapa ett konto
  3. Följ anvisningarna

Att tänka på innan du börjar gräva:

  • Var alltid närvarande vid ledningsanvisningen
  • Utför aldrig arbeten utanför anvisat område
  • Handgrävning gäller inom en meter på båda sidor om anvisad ledning
  • Anmäl omedelbart om ledningen skadas, inte påträffas inom markerat område, påträffas i annat läge än markerat eller om okända ledningar påträffas
  • Ta ej i en avsliten ledning, det kan innebära direkt livsfara!

Fälla träd nära ledning

Innan du ska fälla träd i närheten av elledningar behöver du begära en bevakning. Bevakningen är också kostnadsfri. En bevakning är viktig då trädfällning kan vara förenat med livsfara. Om det skulle uppkomma skador i samband med trädfällning och du inte begärt bevakning blir du ersättningsskyldig.

Om olyckan varit framme

Om du gräver eller fäller träd utan att ha kontrollerat i förväg, riskerar du inte bara liv och hälsa, du blir även skadeståndsskyldig för eventuella reparationskostnader. Vid allvarligare fall kan det bli tal om rättsliga åtgärder.

Vid avbrott i överliggande nät larmas vår driftledning automatiskt. Vi lokaliserar felet och skickar ut beredskapspersonal till det aktuella området.